Volledig scherm
Het Mediantpand aan de Willemsstraat, waar statushouders tijdelijk verblijiven in afwachting van een woning. © Carlo ter Ellen

CDA Hengelo wil meer druk op integratie

HENGELO CDA wil meer duidelijkheid over rechten en plichten van statushouders.De taal leren en een baan vinden is ‘de beste garantie’ voor statushouders om te integreren. „Daar moeten we werk van maken. Of we dat doen is onvoldoende duidelijk”, stelt CDA-fractievoorzitter ad interim Ben van Veen. „Vooral nu minister Asscher heeft aangegeven dat de inburgering in Nederland zorgwekkend laag is, is het nodig om deze integratie een impuls te geven.”
Hij plaatst zijn opmerkingen mede in het kader van de behandeling van de Nota Armoedebeleid, waarover binnenkort een tweede politieke markt wordt gehouden. „Dat armoedebeleid moet activerend zijn. Worden statushouders wel voldoende geïnformeerd over hun rechten en plichten? Breng in kaart welke competenties ze hebben. Den Haag heeft gemeenten per 1 januari verplicht ervoor te zorgen dat statushouders een participatieverklaring tekenen. Ik hoor er hier nog niks over.”

Bijzondere bijstand
Voor het CDA is ook onduidelijk hoe het zit met de verantwoording van bijzondere bijstand zoals die door statushouders wordt aangevraagd om de woning in te richten. „Het gaat om leenbijstand, mensen mogen terugbetalen in termijnen of een tegenprestatie leveren. Wordt het geld dat ze krijgen aan bijzondere bijstand ook echt besteed aan dat doel? Het college wil spullen op het gebied van de woninginrichting centraal inkopen. Dit om de kosten te drukken. Maar gaat dat ook lukken?”
En: „Tot op heden heeft maar één persoon gezegd een tegenprestatie te willen leveren. Het college moet meer daar op inzetten. Voor wat hoort wat! Als je als statushouder hier mag blijven, betekent dat meedoen met de samenleving. „Verder hebben wij er geen beeld bij wat er aan bijzondere bijstand aan statushouders verstrekt is”, stelt Van Veen.

Overzicht
De gemeente houdt geen apart overzicht bij van verleende bijzondere bijstand aan statushouders. Een woordvoerder van de gemeente zegt: „De controletoets ligt vooral bij de klantmanagers.” Ten aanzien van de participatieplicht stelt de woordvoerder: „In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben we tot 1 september de tijd om de participatieverklaring in te voeren. Beleid daarover is in voorbereiding.”

poll

Westerstorm legt het leven lam in Twente en de Achterhoek

Westerstorm legt het leven lam in Twente en de Achterhoek

  • Ik heb me er niets van aangetrokken (13%)
  • Tijdens het hoogtepunt van de storm bleef ik binnen (20%)
  • Code rood was dit keer wel terecht (67%)
1592 stemmen