Volledig scherm
Bert en Anne Beernink strijden al jaren tegen een dagcentrum voor gehandicapte kinderen naast hun woning. © Annina Romita

ChristenUnie Hengelo op bres voor Beernink

HENGELO - Gemeenteraadslid Egbert Alkema van de ChristenUnie vindt dat het college van B en W ‘ondanks alles moet kijken of wij hier in Hengelo de familie Beernink een toekomst kunnen bieden waardoor hun leven verder kan’. In een aantal schriftelijke vragen aan het college vraagt de fractie om ‘een oplossing.’

De actie is opmerkelijk omdat raadsfracties na tal van procedures niet meer bereid leken om op de kwestie-Beernink in te gaan.

De Beerninks ageren al jaren tegen de vestiging van kinderdagverblijf De Toermalijn, vanwege geluidsoverlast van buitenspelende ernstig gehandicapte kinderen. Er zou veel juridisch mis zijn met de vestiging destijds. Zo zou de afstand tussen het terrein van De Toermalijn, in de lichtste milieucategorie geplaatst, en het woonhuis van de Beerninks minimaal 10 meter moeten bedragen. De werkelijke afstand is echter 4,8 meter.
Tal van procedures werden gevoerd, die echter niets opleverden. De Beerninks schermen nu met een rapport van de landelijke Stichting Geluidshinder. De stichting stelt vast dat de vestiging van het centrum ‘niet in overeenstemming is met de beginselen van een goede ruimtelijke ordening en behoorlijk bestuur’. Om de vestiging mogelijk te maken werd de woonbestemming van het huis van Beernink door de gemeente gewijzigd in bedrijfsbestemming, zonder dat Beernink dat wist.

Bestemmingsplannen
Volgens de ChristenUnie is de gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van bestemmingsplannen. „Als deze plannen onbedoelde uitkomsten hebben, dan zou er gezocht moeten worden naar een minnelijke uitkomst.’
Huisarts Jeanette Silvius gaf eerder in deze krant aan dat de familie te lijden heeft onder de gang van zaken. ‘In hoeverre voelt het college zich verantwoordelijk voor de gezondheid van de inwoners van Hengelo en in het bijzonder de familie Beernink?’, vraagt Alkema nu aan het college.
De rechter in Zwolle stelde vast dat het woonhuis, destijds 6 ton waard, nu nog maar 2,5 ton waard is. Hij brengt de daling in verband met de geluidsoverlast
Bert en Anne Beernink overhandigden onlangs nog een petitie aan de Tweede Kamercommissie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze hopen dat die ingrijpt.

poll

Politiek en vakbonden moeten alles op alles zetten om Siemens te behouden voor Hengelo

Politiek en vakbonden moeten alles op alles zetten om Siemens te behouden voor Hengelo

  • Kansloos, politici staan machteloos met zulke grote concerns (38%)
  • Natuurlijk, het is van enorm belang voor onze werkgelegenheid (35%)
  • Waarom? Sluiting is de tol die we betalen omdat we duurzamer willen zijn (27%)
1135 stemmen