Volledig scherm
© Theo Giele

Een windmolen in je tuin? Dat kan straks in Twente

ZWOLLE - Iedere burger en elk bedrijf kan in principe zijn eigen windmolen laten draaien in Overijssel. De nieuwe Omgevingsvisie, het alomvattende plan waarin de spelregels voor de ruimtelijke inrichting van de provincie zijn vastgelegd, biedt die mogelijkheid in het kader van duurzame energiewinning.

,,Ja, dat maakt het in principe mogelijk dat iemand ergens een windmolen neerzet. Maar dan zal natuurlijk aan bepaalde voorwaarden moeten worden voldaan. Het moet passen in de omgeving en er moet draagvlak zijn; de buren moeten er ook mee kunnen leven", vertelt Janneke Wessels, programmaleider Omgevingsvisie.

Ook op andere beleidsterreinen wordt in het nieuwe plan zoveel mogelijk ruimte gegeven aan ondernemerschap en pioniersgeest.

Schaliegas en steenkolen
De politiek in Overijssel heeft aangegeven niets te zien in de winning van schaliegas of het gebruik van steenkolen. Over kernenergie melden de documenten niets, maar de provinciale politiek is geen voorstander van deze vorm van energiewinning, Wel is eerder dit jaar geopperd de mogelijkheid van thorium, een scheikundig element, te onderzoeken.

Grote bedrijven in Hengelo en Almelo
Grootschalige bedrijvigheid en logistiek wordt voor Twente in eerste instantie geconcentreerd in Hengelo en Almelo. Nieuwe grote weidewinkels, zoals die op Plein Westermaat in Hengelo, zijn door de provincie als ongewenst aangemerkt. Nieuwe detailhandel zou zich moeten vestigen in bestaande winkelgebieden. De nieuwbouw van woningen moet zoveel mogelijk regionaal en tussen gemeenten worden afgestemd.

poll

Wifi-tracking in Enschede in strijd met recht op privacy

Wifi-tracking in Enschede in strijd met recht op privacy

  • Eens, hoe vaak ik in de binnenstad kom is alleen mijn zaak (54%)
  • Gezeur, die data zeggen niets over mijn privéleven (15%)
  • Het maakt mij echt niet uit, ik heb toch niks te verbergen (31%)
684 stemmen