Volledig scherm
© Robin Hilberink

Grolsch pompte lang voor verhuizing al minder in Roombeek

ENSCHEDE - Heeft bierbrouwer Grolsch nu wel of niet een verband met de hoge grondwaterstand in Enschede-Noord? Het antwoord is 'ja', maar het beeld ligt genuanceerder dan veel bewoners van de noordelijke wijken denken. Zonder dat zij het door hebben gehad, is het grondwaterpeil al halverwege de jaren negentig fors gestegen. Dit gebeurde na een wijziging in de vergunning voor grondwateronttrekking door Grolsch.

In de vragenlijst die De Twentsche Courant Tubantia en TV Enschede FM eerder dit jaar publiceerden en die door bijna negenhonderd mensen is ingevuld, gaven 61 respondenten die woonachtig zijn in Enschede-Noord aan dat ze vermoeden dat 'Grolsch' een oorzaak is van hun natte kelder. Sinds de verhuizing van de bierbrouwer van Roombeek naar Boekelo in 2006 ervaren bewoners namelijk de meeste problemen met water in de kelders.

Grolsch heeft eerder al in deze krant aangegeven dat de verhuizing naar Boekelo geen gevolgen heeft gehad voor de hoeveelheid water die in Enschede-Noord wordt opgepompt.

Pompen
Voor 1993 pompte de bierbrouwer jaarlijks beduidend meer grondwater op dan daarna. Het zwaartepunt van de winning lag toen rondom het fabrieksterrein aan de Roomweg. Na 1993 is Grolsch veel meer water gaan oppompen rond de sportvelden aan de Kotkampweg en veel minder in Roombeek. Dit is terug te zien bij de metingen van de waterpeilbuis ter hoogte van de voormalige locatie van Grolsch. Daar steeg het peil vanaf 1993 in korte tijd van 9 meter naar 2 meter onder het maaiveld. Net onder kelderniveau dus.

Stijging
Het grondwaterpeil steeg opnieuw in 2005 (tot ruim 1 meter onder het maaiveld) en vervolgens weer in 2010 (tot vlak onder het maaiveld). Die laatste twee stijgingen lijken de spreekwoordelijke druppels te zijn die kelders deden onderlopen. Deze jaren komen namelijk veelvuldig voorbij in de enquête als het 'begin' van wateroverlast in Enschede-Noord.

‘Niet één oorzaak’
Er is geen aanleiding om de laatste twee stijgingen toe te schrijven aan Grolsch. Luc Jehee en Huub Verresen, die namens de provincie Overijssel respectievelijk betrokken zijn bij waterwinning en vergunningen, benadrukken dat conclusies voorzichtig moeten worden getrokken. "Er is namelijk niet één oorzaak te noemen, maar een veelheid", aldus Jehee. In Enschede is dat onder meer de slecht waterdoorlatende grond, het droogleggen van oude beken en de ligging aan een stuwwal. En dus ook het stoppen van grondwateronttrekking voor industriële doeleinden. "Al die factoren kunnen ervoor zorgen dat het grondwaterpeil beetje bij beetje stijgt, totdat uiteindelijk ook kelders onderlopen."

poll

Westerstorm legt het leven lam in Twente en de Achterhoek

Westerstorm legt het leven lam in Twente en de Achterhoek

  • Ik heb me er niets van aangetrokken (12%)
  • Tijdens het hoogtepunt van de storm bleef ik binnen (20%)
  • Code rood was dit keer wel terecht (67%)
1593 stemmen