Volledig scherm
De gemeente wil minder regels voor nieuwbouw van woningen. © Frans Nikkels

In Hengelo wijken regels voor vrijheid

HENGELO De gemeente wil af van ‘knellende regels’ die bouwinitiatieven hinderen. De Woonvisie stimuleert creativiteit en ondernemerszin.

 

Regelvrije gebieden waar gebouwd mag worden, méér inspraak van bewoners én onnodige bureaucratie wegnemen. Dat zijn maar een paar uitgangspunten die het college van B en W heeft opgenomen in de concept-Woonvisie.
Meer vrijheid in de woningbouw voor aannemers en particulieren, meer ruimte voor initiatieven, minder beperkende regels als het gaat om bijvoorbeeld bouwmaten en rooilijnen, daar is het allemaal om te doen in de visie die vanaf woensdag tot en met woensdag 17 augustus ter inzage ligt in het Stadskantoor aan de Hazenweg. Iedereen kan in die periode op- of aanmerkingen maken. Na de zomer stelt de gemeenteraad de Woonvisie definitief vast, rekening houdend met de reacties.
Wethouder Marcel Elferink zegt het zo: „We hebben echt geluisterd naar de wensen van Hengeloërs. In verschillende bijeenkomsten en via een woonenquête. We hebben veel ideeën opgehaald en omgezet naar concrete acties in de Woonvisie.”

Sociale woningvoorraad

Belangrijk punt is dat Welbions van het college de opdracht krijgt ‘de sociale woningvoorraad op peil te houden.’ Wethouder Elferink: „We willen dat verkoop, sloop en nieuwbouw meer in balans komen. We hebben daarbij speciaal oog voor de huishoudens met de laagste inkomens. Dat was een explicite wens van huurdersbelangenvereniging Ookbions, met wie we ook veel gesprekken hebben gevoerd.”
De tijd van grote uitbreidingsplannen is voorbij, stelt de wethouder. „We kiezen voor binnenstedelijk wonen.” Daarbij gaat het om de invulling van lege plekken en transformatie van leegstaand vastgoed naar wonen.
Ook wil het college aandacht hebben voor energiezuinige woningen en particulieren wijzen op de mogelijkheden. Elferink: „Het is zaak onze woningvoorraad klaar te maken voor de toekomst. Energiebesparing en verduurzaming zijn daarin voor ons essentiële onderdelen.”

Live Voetbal

home logo FC TwenteTWE
16'
0-0
sc HeerenveenHEE
away logo

poll

Politiek en vakbonden moeten alles op alles zetten om Siemens te behouden voor Hengelo

Politiek en vakbonden moeten alles op alles zetten om Siemens te behouden voor Hengelo

  • Kansloos, politici staan machteloos met zulke grote concerns (38%)
  • Natuurlijk, het is van enorm belang voor onze werkgelegenheid (35%)
  • Waarom? Sluiting is de tol die we betalen omdat we duurzamer willen zijn (27%)
1518 stemmen