Volledig scherm
© Annina Romita

Ook Almelo tegen Technology Base, in totaal 120 bezwaren

ENSCHEDE/ZWOLLE - Naast Hengelo heft ook Almelo de waarschuwende vinger tegen de Technology Base Twente. Het gemeentebestuur van de derde stad van Twente vindt het onverstandig op dit moment een besluit te nemen over de herontwikkeling van de voormalige vliegbasis. Twente kent immers al een overcapaciteit aan bedrijventerreinen.

Dat blijkt uit de 4 augustus afgeronde inspraakprocedure voor de diverse ruimtelijke (bestemmings)plannen en het concept-luchthavenbesluit. Daarvan hebben de documenten de afgelopen weken ter inzage gelegen bij de provincie Overijssel en de gemeenten Enschede en Dinkelland. In het najaar worden besluiten genomen. De twee gemeenten en de provincie verwerken de bezwaren en andere reacties, die als zogeheten zienswijzen konden worden ingediend. Bij de provincie kwamen 78 reacties binnen, bij Enschede en Dinkelland 42.

Hengelo maakte al eerder duidelijk moeite te hebben met de plannen. Ook hier leven reserves vanwege het al bestaande, royale overschot aan bedrijfsgrond en het feit dat de beoogde bedrijvigheid in het luchthavengebied met de innovatieve maakindustrie te breed van opzet zou zijn. Ook moet de stad niets hebben van de wens van collega-gemeente Enschede om nabij Frans op den Bult een A1-afslag richting luchthaventerrein te maken. Dat gaat ten koste van afslag 31 (Hengelo-Noord) aan de A1, vreest Hengelo.

Overcapaciteit
Het stadsbestuur van Almelo is niet tegen herontwikkeling van de voormalige vliegbasis. Maar met de realisatie van de Technology Base zou volgens Almelo voorlopig een pas op de plaats moeten worden gemaakt. Almelo meent dat er eerst afspraken moeten komen tussen de veertien Twentse gemeenten de provincie Overijssel over het terugdringen van de overcapaciteit aan bedrijventerreinen en een te wijzigen bedrijventerreinenvisie, die op zijn vroegst pas eind dit jaar door de Twentse gemeenten wordt vastgesteld. De besluitvorming over de luchthavenplannen heeft plaats in oktober en begin 2017.

Ook veel organisaties en particulieren tekenden bezwaar aan. Een groot aantal particuliere bezwaren is identiek. Zo wordt aangedrongen op het intact houden van het groene hart van Twente en plaatsen de bezwaarmakers kanttekeningen bij nut en noodzaak van een nieuw bedrijventerrein, de voorspelde werkgelegenheidseffecten en financieel-economische onderbouwing van de plannen.

poll

Alweer een vliegtuig geland voor sloop op Twente Airport

Alweer een vliegtuig geland voor sloop op Twente Airport

  • Nou en? Waarom zoveel aandacht voor zo’n oud wrak? (14%)
  • Ik vind het zo gaaf dat zulke toestellen landen op ons vliegveld (54%)
  • Goed voor de werkgelegenheid, maar het doet me niks (32%)
1926 stemmen