Volledig scherm
© Lars Smook

'Schade door lekkages AkzoNobel in Hengelo goed afgehandeld'

De relatie tussen AkzoNobel en de grondeigenaren is goed. En dat moet zo blijven, vinden de landbouwers die veelal de eigenaar zijn van de gronden waar de pijpleidingen van AkzoNobel door lopen. Die leidingen lekken nogal eens. De laatste drie jaar 28 keer, zo meldt het Staatstoezicht op de Mijnen. Maar dat wordt dus altijd netjes opgelost.

Eigenlijk wil de voorzitter van de belangengroep daarom helemaal niets in de krant. Zeker zijn naam niet. Niet nodig, vindt hij. Na enig aandringen, wil hij alleen kwijt hoe de schadeafhandeling geregeld is. ,,Wanneer er een lekkage is, informeert AkzoNobel ons direct. Of wij informeren AkzoNobel, wanneer wij de lekkage ontdekken. En dan wordt gewerkt volgens draaiboeken. Dat gaat prima. Kijk, AkzoNobel heeft een concessie om zout te winnen. Dat is een voldongen feit. Waar het om gaat is dat het goed geregeld is, wanneer er schade is. We zijn allebei ondernemer en dan gaat het dus over schadeloosstelling.”

Onderhandeling
De boeren hoeven niet elke keer met AkzoNobel in onderhandeling over de hoogte van de vergoeding. ,,Jaarlijks worden schadeprijzen vastgesteld, in een overleg van AkzoNobel met LTO. Voor elk gewas worden tarieven vastgesteld: maïs, gras, graan, aardappels. Een vergoeding per vierkante meter.”

Tarievenlijst
Op de site van LTO Nederland is inderdaad een tarievenlijst voor 2016 te vinden, die LTO is overeengekomen met de GasUnie. De hoogste schadevergoeding per vierkante meter is voor consumptieaardappelen: 58 cent. Een vierkante meter verloren gegaan rogge levert 9 cent op. Voor elke vierkante meter van het in Twente veel voorkomende maïs ontvangen de boeren 27 cent. De vergoeding voor bijvoorbeeld 1.000 vierkante meter maïs die ‘kapot’ is gegaan door zout, bedraagt daarmee 270 euro. ,,Ja, dat is wat het oplevert. Niet veel, hè?”, zegt Harry Vreeman van LTO Nederland. Hij bevestigt dat AkzoNobel deze tarievenlijst in grote lijnen volgt. Maar de boeren ontvangen ook een vaste vergoeding voor het gebruik van het land voor de leiding en bijvoorbeeld het plaatsen van een zouthuisje. Daardoor kan een boer zijn land minder efficiënt bewerken.,,AkzoNobel heeft er belang bij de grondeigenaren tevreden te houden. Daar helpen karige vergoedingen natuurlijk niet bij”, zegt Vreeman.

poll

Twee-onder-eenkapper voormalig stel in Den Ham onverkoopbaar, want geregistreerd als 'inwoning'

Twee-onder-eenkapper voormalig stel in Den Ham onverkoopbaar, want geregistreerd als 'inwoning'

  • Zoiets hoort een makelaar te weten (64%)
  • Sneu, maar het duo had zelf het bestemmingsplan op moeten vragen (7%)
  • Als het toen geen probleem was, waarom voor eventuele kopers dan nu wel? (29%)
230 stemmen