Volledig scherm
© Thinkstock

Schoolverzuim Hengelo gedaald

HENGELO - Het schoolverzuim in Hengelo en Borne is vorig jaar gedaald in zowel het voortgezet als het primair onderwijs. In het middelbaar beroepsonderwijs (ROC) wordt daarentegen een stijging van het aantal verzuimmeldingen genoteerd.

Dat blijkt uit de registratie van het Bureau Leerlingzaken. Hengelo en Borne doen het met de beschikbare cijfers relatief goed ten opzichte van de omliggende gemeenten. Wethouder Claudio Bruggink toont zich dan ook ingenomen met deze positieve ontwikkeling. "School is een belangrijke basis om verder te komen in het leven." De scholen hebben de afgelopen jaren het verzuim beter gemeld. De inspectie controleert deze gang van zaken en is daarbij alert op een degelijke verzuimadministratie van scholen.

Verzuimspreekuur
Daarnaast zit Bureau Leerlingzaken dichter op de scholen: het bureau werkt preventief met een verzuimspreekuur. Hierdoor zijn leerlingen die verzuimen op het voortgezet onderwijs en het ROC eerder in beeld.

Thuiszitter
Een 'thuiszitter' is een kind met een leer- of kwalificatieplicht dat zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimt. Er waren het afgelopen schooljaar 25 thuiszitters in Borne en Hengelo. Aan het einde van het schooljaar waren er 13 leerlingen weer terug naar school.

Van slechts één leerling is het schoolbezoek niet hersteld. De overige leerlingen waren verhuisd, kregen een vrijstelling, moesten een traject volgen of werden bij het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC) gemeld.

Startkwalificatie
Jongeren die na hun 16de nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18de onderwijs volgen en ingeschreven staan op school. Een startkwalificatie is een vwo-, havo- of mbo-diploma op niveau 2 of hoger.

Daling verlaters
Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren die het onderwijs verlaten zonder die startkwalificatie behaald te hebben. Dit aantal is in het schooljaar 2014-2015 licht gedaald ten opzichte van een schooljaar eerder. Van de 170 voortijdig schoolverlaters in 2014-2015 zijn er in hetzelfde schooljaar 156 herplaatst.

Dat betekent dat de jongere door een actie van de trajectbegeleider weer naar school of aan het werk is gegaan, hulpverlening heeft gekregen of naar het werkplein is verwezen.

poll

Politiek en vakbonden moeten alles op alles zetten om Siemens te behouden voor Hengelo

Politiek en vakbonden moeten alles op alles zetten om Siemens te behouden voor Hengelo

  • Kansloos, politici staan machteloos met zulke grote concerns (39%)
  • Natuurlijk, het is van enorm belang voor onze werkgelegenheid (35%)
  • Waarom? Sluiting is de tol die we betalen omdat we duurzamer willen zijn (26%)
1726 stemmen