Volledig scherm
Een grote groep jongeren afkomstig uit Oldenzaal, Losser en Dinkelland zorgt voor zoveel overlast dat de gemeente het initiatief heeft genomen om de ouders bijeen te roepen en te waarschuwen voor de mogelijke consequenties van dit gedrag. © Evert Elzinga

Gemeente Oldenzaal roept
probleemjongeren op matje

OLDENZAAL - Een groep ouders van Oldenzaalse jongeren die al geruimere tijd gedrag vertoont dat ‘echt niet kan’,  heeft een duidelijke boodschap meegekregen van de gemeente, het openbaar ministerie en andere instanties: Als de jongeren hier mee door gaan, is de kans groot dat ze binnenkort voor de rechter moeten verschijnen.  

Nog niet eerder moesten burgemeester Patrick Welman en wethouder Rob Christenhusz een brief versturen naar ouders van jongeren die veel overlast veroorzaken en met justitie in aanmerking dreigen te komen. Het gaat om een groep van 40 tot 50 jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar, die woonachtig zijn in de gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland. In een wisselende samenstelling maken ze zich onder meer schuldig aan vandalisme, vernielingen en overlastgevend gedrag. Drugs- en alcoholgebruik spelen hierin ook een rol. 

Kruispunt

„Deze jongeren vertonen gedrag”, vertelt Welman, „waarvan wij -de gemeente, politie, Impuls en het openbaar ministerie- vinden dat dat niet kan. Directe aanleiding voor de bijeenkomst deze week waren de twee recente overvallen in een weekend op De Essen. Eén van de verdachten heeft een leeftijd die niet past bij zo’n misdrijf. In het gesprek met de ouders hebben we aangegeven dat hun kinderen op een kruispunt in het leven staan. Wij willen ze ervoor behoeden dat ze een verkeerde afslag nemen. Met als gevolg dat ze in aanraking komen met de officier van justitie. Jongeren lopen soms over een hele dunne scheidslijn. Dan kun je zomaar een verkeerde keuze maken als je niet helder denkt.”

Spontaan

Waar 21 gezinnen  waren uitgenodigd (ouders en kinderen), maakten er uiteindelijk twaalf de gang naar het stadhuis. Die sessie werd ook bijgewoond door jeugdagenten, een jeugd-officier van justitie en een preventiemedewerker van Tactus. Met de ouders die niet waren uitgenodigd maar zich wel spontaan aanmeldden, wordt een separate afspraak gemaakt. En voor de gezinnen uit de twee buurgemeenten wordt een apart traject opgestart.  Welman en Christenhusz zijn tevreden over de opkomst, maar zeker ook over de reactie van de meeste ouders. „Diverse ouders lieten hun telefoonnummer achter met het verzoek om contact met hen op te nemen. Ze (h)erkennen het probleem en willen graag samen met de gemeente een oplossing zoeken. Ouders gaven aan dat ze zelf ook mee willen denken. Ze staan in de meedenk-stand en dan kan het een succes worden.”

Verkeerde afslag

Rob Christenhusz benadrukt dat niet alle leden van deze groep in het criminele circuit zitten. Hun betrokkenheid bij incidenten is heel verschillend: „We moeten oppassen dat niet de hele groep een verkeerde afslag neemt op die kruising.” In het vervolgtraject wordt onder meer gekeken naar het gedrag van de bewuste jongeren. Ook de behoefte aan een eigen (ontmoetings)plek wordt meegenomen. „Waar kunnen we helpen? Daarin moeten we ook reëel zijn. Wat niet kan, dat kan niet.” 

Oplossingsstand

Terwijl het politie-onderzoek in sommige zaken nog loopt, wil de gemeente nu concrete afspraken gaan maken met de bewuste ouders. „Dit moet niet vrijblijvend worden”, benadrukt Welman. „Voor wat, hoort wat! Het gaat hier om normen en waarden. Wij staan in de oplossingsstand. Als er nog ouders zijn die hierover ook met ons in gesprek willen, die kunnen zich altijd melden bij het Maatschappelijk Plein.”

Poll

Het is goed dat de gemeente Oldenzaal probleemjongeren op het matje roept

  • Mee eens, op die leeftijd hadden we allemaal een beetje sturing en correctie nodig (36%)
  • Zo’n gele kaart is prima. Maar wie het nu nog niet snapt, mag op zijn blaren zitten (41%)
  • Laat ze meehelpen bij het beheer van de openbare ruimte als ze zo graag buiten willen zijn (23%)
888 stemmen

Oldenzaal e.o.

Poll

Dagenlang kamperen om een kavel te bemachtigen

Dagenlang kamperen om een kavel te bemachtigen

  • Groot gelijk, zo vaak krijg je de kans niet om zelf een woning te bouwen (37%)
  • Als het zo moet, dan laat het maar zitten (31%)
  • Niet voor een kavel op De Saller in Losser (32%)
1056 stemmen