Een jager mét een geluidsdemper op de loop van het jachtgeweer.
Volledig scherm
Een jager mét een geluidsdemper op de loop van het jachtgeweer. © Mike Montgomery

Jager uit De Lutte mag niet schieten met geluiddemper

DE LUTTE - De Raad van State heeft een verzoek van een jager uit De Lutte om een geluiddemper op het geweer te mogen schroeven, afgewezen. Dat schieten zonder demper gehoorschade kan opleveren, is niet relevant.

De jager voert al sinds 2017 juridische strijd voor een geluiddemper. Hij wil niet alleen zijn eigen gehoor, maar ook dat van zijn jachthond en zijn kinderen beschermen.

In Nederland is bij wet geregeld dat alleen jagers die een dienstverband hebben bij organisaties als Staatsbosbeheer een geluiddemper mogen gebruiken. Zo’n organisatie is dan verplicht de dempers centraal op te slaan zodat er zicht op blijft en misbruik ervan wordt voorkomen.

Afschot

Het overgrote deel van de jagers in Nederland heeft niet zo’n dienstverband maar tekent volgens advocaat Freerk Bleker wel voor meer dan 95 procent van het afschot in Nederland. Ze doen dat via hun wildbeheereenheden en op verzoek van en in afspraak met de overheid.

Kettingzaag

Het gebruiken mogen gebruiken van de demper is volgens de advocaat zeer relevant. Het verlaagt de knal van 140 naar 110 decibel, wat nog altijd het niveau is van een kettingzaag, maar beter is te verdragen. Hij stelt voor met een jager van zestig jaar of ouder te gaan praten om te weten te komen wat het effect op het gehoor is. Die zijn veelal behoorlijk doof geworden. Hij wijst erop dat het gehoor van de jachthond nog veel gevoeliger is.

Niet onredelijk

De Raad van State oordeelt dat het beleid van de minister van Veiligheid en Justitie niet onredelijk is. De veiligheid van de samenleving dient voorop te staan. Onderscheid maken tussen het gebruik als vrijwilliger of voor beroepsdoeleinden mag.

De jager en de advocaat hebben erop gewezen dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overweegt het gebruik te verruimen om jagers meer te kunnen betrekken bij het afschieten van wildzwijnen buiten de leefgebieden met het oog op de oprukkende Afrikaanse varkenspest. De Raad van State ziet geen reden om daarop vooruit te lopen.

Handhaving

Advocaat Bleker heeft kunnen achterhalen dat bij organisaties als Staatsbosbeheer en Gelders Landschap de geluiddempers helemaal niet centraal worden opgeslagen. Bleker zegt dat die voorwaarde helemaal niet in de afspraken met de jagers staat en dat de geluiddempers dus gewoon mee naar huis gaan.

Maar ook deze praktijk leidt er volgens de Raad van State niet toe dat de jager uit De Lutte ontheffing moet krijgen. Het is een handhavingskwestie die het gehanteerde beleid van het ministerie niet ineens ‘onredelijk’ maakt, aldus de Raad van State.

Precedent

Bleker betreurt de uitspraak en zal met de jager overleg voeren over een beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. We wilden een precedent scheppen waar alle jagers van konden profiteren. Dat is helaas niet gelukt”, aldus de advocaat.

Veel jagers gebruiken oordoppen of oorkappen en sommige ook beide tegelijk.  

Oldenzaal e.o.

Poll

Alle campings in onze regio zijn verplicht op slot, net nu het seizoen begint

Alle campings in onze regio zijn verplicht op slot, net nu het seizoen begint

  • Jammer, maar dit is op dit moment vanwege de volksgezondheid absoluut noodzakelijk (69%)
  • Onnodig. Als je 1,5 meter afstand houdt, is kamperen een veilige manier om even aan huis te ontsnappen (18%)
  • Lever maatwerk. Een kleine natuurcamping levert minder gezondheidsrisico’s op dan grote familiecampings (13%)
234 stemmen