Volledig scherm
© Lars Smook

Beerput gaat open achter schermen van wielerfeestje in Ootmarsum

Penningmeester René Borgerink uit Beuningen wil niet langer verder en ontpopt zich nu als klokkenluider van de Stichting Wielevenementen Dinkelland. Dat organiseerde drie keer een NK wielrennen in Ootmarsum. Nu gaat de beerput open. "Het recht moet zegevieren", vindt de penningmeester.

Deze week escaleerde het bij de stichting. Penningmeester René Borgerink (56) kon zich niet langer verenigen met de gang van zaken en stapte op. De overige bestuursleden, voorzitter Frans Willeme, secretaris Ben Wigger en Tonnie Bruns beraden zich over hun toekomst.

Werd de vuile was tot deze week nog binnenskamers gehouden, met het opstappen van Borgerink deinst niemand er meer voor terug zijn mond open te doen.

Snoepreisje
De beschuldigingen over fraude en malversaties, verwijten en verdachtmakingen vliegen over en weer. Over een bestuurslid dat zonder toestemming kwistig met vipkaarten in het rond strooide en het NK vooral als zijn persoonlijk feestje beschouwde, over een snoepreisje van bestuursleden naar de Tour de France in Zeeland, over gemanipuleerde jaarrekeningen en aangepaste notulen en over de terreur van aangetekende brieven naar elkaar.

Maar vooral ook over misleiding van gemeenten, de Regio Twente en de provincie om geld voor de organisatie binnen te krijgen dat in feite helemaal niet nodig was. Een beerput gaat open.

116 vip-kaarten
Eerder al deed Borgerink melding bij de politie van verduistering van 116 vipkaarten en lichtte hij de Belastingdienst in over handelingen die in zijn optiek niet door de beugel konden. "Ik ben registeraccountant en heb een zaak, ik wil en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor wat op financieel terrein bij de wielerstichting gebeurt. Dit moet in de openbaarheid. Want het is wel gemeenschapsgeld dat hier in het geding is."

Een ton wegwerken
Borgerink doelt op de poging van het stichtingsbestuur onder aanvoering van Frans Willeme eind 2013 om het NK wielrennen veilig te stellen. Er moest 100.000 euro op tafel komen anders ging het NK niet door. Dat kregen gemeenten, Regio Twente en provincie te horen. Uiteindelijk werd het geld in twee weken bij elkaar geschraapt. Met steun van honderden wielrenners uit Twente die op een koude zondagochtend op de fiets klommen. Wat niemand wist, was dat de stichting op dat moment een ton aan reserves in kas had. Het batig saldo van het NK van 2008 en 2011.

Borgerink kreeg van zijn medebestuursleden opdracht de 100.000 euro zodanig in de begroting en de jaarrekening weg te werken dat er geen overschot was. Hij weigerde. Op dat moment kon hij zich al niet meer verenigen met de gang van zaken binnen het bestuur. Hij ergerde zich aan het gedrag van bestuursleden als Tonnie Bruns, die in 2008 onder meer de Ootmarsumse horeca veel te hoge (winst)verwachtingen voorspiegelde. In 2011 hetzelfde verhaal, aldus Borgerink. "Bruns deed weer van alles op eigen houtje, deed uitgaven buiten het bestuur om en parafeerde zelfs nota's die ik moest betalen."

Wielersport stimuleren
Voorzitter Frans Willeme ontkent een boel aantijgingen, maar erkent niettemin het belangrijkste verwijt van Borgerink. De stichting had inderdaad 100.000 euro in reserve op het moment dat de voorzitter met de pet in de hand bij lokale overheden langs ging. "Die reserves hoefden we echter niet voor de organisatie van het NK te gebruiken", luidt het verweer van Willeme. "Dat was het batig saldo dat we in 2011 aan het NK hadden overgehouden. Volgens de statuten van onze stichting mogen we dat geld gebruiken om de wielersport in Twente te stimuleren. Dat hebben we in 2008 ook gedaan. Toen hebben wielerverenigingen als OWC en RTC respectievelijk 6.000 en 800 euro ontvangen. We hadden die extra steun echt nodig, anders was het NK niet doorgegaan."

Oldenzaal e.o.