Volledig scherm
In juli van dit jaar gingen alle alarmbellen af na een lekkende treinwagon bij station Oldenzaal. Deze stond als leeg geregistreerd, maar bevatte 65.000 liter styreen, een gevaarlijke en brandbare vloeistof die dient als grondstof voor kunststoffen. © News United / 112Oldenzaal

College Oldenzaal wil in gesprek met Veiligheidsregio over risico's gevaarlijke stoffen op spoor

OLDENZAAL - Het vervoer van stoffen over het spoor is een van de risico's waarover het college van B en W van Oldenzaal in gesprek wil met de Veiligheidsregio Twente (VRT).

Aanleiding voor het gesprek is het regionaal risicoprofiel dat eens in de vier jaar wordt vastgesteld door VRT en het daaruit voortvloeiende beleidsplan voor de periode 2021-2025. Het regionaal risicoprofiel omvat een overzicht van de risico's in Twentse steden en geeft inzicht in risicovolle activiteiten en incidenten die kunnen leiden tot een ramp, crisis of grote brand.

In het regionaal risicoprofiel zijn 22 risico's opgenomen, die zijn ingedeeld in zeven thema's zoals verkeer en vervoer, gezondheid en de natuurlijke omgeving. Tot deze laatste categorie behoren onder meer de kans op een natuurbrand en risicovol weer.

Ook cybercrime en gezinsdrama's op agenda

Volgens het college van B en W verdienen zeven van die risico's voor de gemeente Oldenzaal extra aandacht. Daarover wil zij met de VRT in gesprek. Ten eerste is dat het vervoer van stoffen over het spoor, omdat de goederenwagons stedelijk gebied doorkruisen. Maar ook een verkeersongeval op de (snel)weg en de nabijheid van een kerncentrale staan op die lijst.

Verder verdienen de gevaren en gevolgen van cybercrime, sociale calamiteiten zoals gezinsdrama's, paniek bij een evenement en een dichtbebouwde binnenstad de aandacht volgens het college. Laatste twee aspecten hangen met elkaar samen, omdat de bestrijding van een incident door een dicht bebouwde omgeving bemoeilijkt kan worden.

Natuurbranden

Het college van B en W voegt zelf nog twee risico's toe aan de lijst: het risico op een (grote) natuurbrand bij Het Hulsbeek en de toenemende aandacht voor duurzaamheid, waardoor steeds meer energie wordt opgewekt en of dit op een veilige manier gebeurt.

De VRT bezoekt op 14 oktober het politiek forum in Oldenzaal. De gemeenteraad kan in het voorjaar van 2020 nog een zienswijze indienen.

Oldenzaal e.o.