Volledig scherm
SBO De Windroos © Annina Romita

Extra geld voor opvang leerlingen speciaal onderwijs in Oldenzaal

OLDENZAAL - Leerlingen van De Windroos, een school voor speciaal basisonderwijs, kunnen vanaf het nieuwe schooljaar deelnemen aan de pilot BSO+ (buitenschoolse opvang). 

Hierdoor kan een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte blijven participeren in het reguliere programma van een kinderopvangorganisatie. Het college van B en W wil een bedrag reserveren van 7073 euro om de pilot te kunnen bekostigen. Dan zouden er maximaal dertig Oldenzaalse kinderen gebruik kunnen maken van BSO+. 

Een voorziening, die volgens het college van B en W nodig is, omdat aanbieders van buitenschoolse opvang hebben aangegeven dat zij met de huidige financiële middelen kinderen van hoofdzakelijk De Windroos niet meer langer kunnen opvangen. De opvang van deze doelgroep, jaarlijks zo'n 20 tot 25 kinderen, vraagt namelijk meer expertise en begeleiding dan die van kinderen uit het reguliere basisonderwijs.  

Kostenbesparing 

Toch moet de mogelijkheid blijven bestaan om kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte op te vangen binnen een reguliere bso, vinden zowel het college als kinderopvangorganisaties. Ze  spelen met kinderen uit de eigen buurt, de kinderen ervaren gelijkwaardigheid en zij hoeven niet gebruik te maken van een andere, duurdere, bso waar meer maatwerk wordt geleverd. Dat laatste levert volgens het college een jaarlijkse besparing op van 961 euro per kind. Daar komt bij dat de pilot aansluit bij de Lokaal Educatieve Agenda. Een van de uitgangspunten van de LEA is kinderen zo ‘normaal’ mogelijk mee te laten doen, zonder dat zij een vorm van zware ondersteuning krijgen. 

Mogelijk vervolg

Ouders die hun kind bij ingang van het nieuwe schooljaar aanmelden voor de bso gaan eerst in met de desbetreffende kinderopvangorganisatie. Als tijdens dat gesprek blijkt dat het kind niet voor BSO+ in aanmerking komt wordt samen met de gemeente gekeken naar een andere, passende plek voor het kind. De pilot wordt twee keer per jaar geëvalueerd. In mei volgend jaar wordt bekeken of BSO+ een structureel vervolg krijgt. 

Oldenzaal e.o.

Poll

Bouwplannen voor dure appartementen in Losser en Oldenzaal sneuvelen

Bouwplannen voor dure appartementen in Losser en Oldenzaal sneuvelen

  • Begrijpelijk, dit soort prijzen zijn veel te hoog (75%)
  • Jammer, daardoor krijg je minder variatie in het woningaanbod (9%)
  • Geef mij maar een goedkopere woning in een buitenwijk (16%)
313 stemmen