Volledig scherm
© Erna Lammers

Gemeente Oldenzaal stopt ruim 2,2 miljoen euro in rioolstelsel

OLDENZAAL - Ruim 2,2 miljoen euro investeert de gemeente volgend jaar in het vervangen en renoveren van het Oldenzaals riool. Op de rol voor 2017 staan onder meer de Spoorstraat, Lyceumstraat, Prins Bernardstraat en Ootmarsumsestraat. In deze straten wordt het werk aan het riool gecombineerd met het aanleggen van blauwe aders.

In het Gemeentelijke Rioleringsplan geeft Oldenzaal aan eerst de nadelen van water aan te willen pakken en vervolgens de voordelen van water te gaan benutten. Dat gebeurt onder meer door te zorgen voor een goed en duurzaam rioleringssysteem.

Tegelijkertijd wordt geprobeerd wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Om die ambitie te kunnen verwezenlijken, wordt geld vrijgemaakt voor rioolvervanging, de aanleg van blauwe aders en het afkoppelen en de vervanging van pompen en gemalen.

Accent
Voor 2017 blijft het accent liggen op het aanbrengen van nog meer blauwe aders. Die komen te liggen in vrijwel de gehele Spoorstraat, Prins Bernardstraat, Lyceumstraat en Ootmarsumsestraat. Overal wordt dit gecombineerd met het vervangen van de bestaande riolering.

Voor een aantal andere straten, bijvoorbeeld de Haverstraat, Meijbreestraat, Op den Koem en Het Nardusboer is alleen vervanging of renovatie van het riool gepland. Door op te zoek naar externe financierders hoeft de rioolheffing in 2017 slechts beperkt te worden verhoogd.

Oldenzaal e.o.