Volledig scherm
TT-2019-010836 - LOSSER - Exterieur ’t Lossers Hoes aan het Raadhuisplein. Gemeentehuis Fotobon-nummer: TT-2019-010836 EDITIE: OL FOTO: Frans Nikkels FN20190516 © Frans Nikkels

Inwoners Losser mogen
eerder hun zegje doen

LOSSER - Eerder je standpunt kunnen overbrengen aan de lokale politiek. Het nieuwe vooralsnog ook tijdelijke vergadermodel van de Losserse raad biedt daar alle mogelijkheden toe. 

Meer in gesprek komen met de inwoners van Losser en de kerkdorpen, maar ook meer ruimte voor het debat tussen de fractie. Dat is de gedachte achter het nieuwe vergadermodel, waarmee van 1 maart tot aan de zomervakantie proef wordt gedraaid.

Beginnen met beeldvorming 

Tot nu toe konden inwoners hun zegje doen tijdens de commissievergaderingen. Veel fracties hebben op dat moment al een standpunt ingenomen. Dat moet dus veranderen. Tijdens de proef kunnen insprekers in een informele setting (hooguit vijf commissieleden) hun verhaal kwijt. Dat standpunt koppelt elk partij terug binnen de fractie. Het besluitvormingsproces wordt zo in drieën opgeknipt: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Als daar behoefte aan is, kan er ook nog tijd worden vrijgemaakt voor een (vierde) oriënterende fase. 

In de beeldvormende fase verzamelen de raadsleden informatie over een bepaald raadsvoorstel. Ze kunnen bijvoorbeeld inwoners die een zienswijze hebben ingediend, uitnodigen voor een gesprek. Maar de inwoners kunnen zich ook zelf aanmelden bij de griffie. 

Oldenzaal e.o.