Volledig scherm
Een Noordtak over bestaand spoor door Oldenzaal is voor de Oldenzaalse gemeenteraad niet besprekbaar. © Carlo ter Ellen

Noordtak over bestaand spoor
onacceptabel voor Oldenzaal

OLDENZAAL - Politiek Den Haag kan een brief tegemoet zien van de Oldenzaalse gemeenteraad, die zich unaniem uitspreekt tegen een nieuw aan te leggen Noordtak over bestaand spoor door Oldenzaal.  Directe aanleiding zijn twee ‘onwenselijke incidenten’ eerder dit jaar binnen het goederenvervoer door de stad.

Zoals deze krant eerder meldde, stonden er de afgelopen maanden goederenwagons op het Oldenzaalse station die op papier leeg moesten zijn maar feitelijk gevuld waren met gevaarlijke stoffen. Bij een van die incidenten was sprake van een lekkende tankwagon. De Inspectie Inspectie Leefomgeving en Transport stelt geen nader onderzoek in naar de oorzaak van de fouten bij de registratie van de inhoud van deze wagons. Er zou geen sprake zijn van nalatigheid maar van een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’.

Ongerustheid

Een antwoord dat burgemeester Patrick Welman niet tevreden kon stellen en de raad al evenmin. Inmiddels is er een afspraak gemaakt met ProRail, waarin hij de ongerustheid in Oldenzaal onder de aandacht wil brengen. Tegelijkertijd wordt er dus een brief naar de Eerste en Tweede Kamer, de ministerraad en de staatssecretaris gestuurd waarin kenbaar wordt gemaakt dat een Noordtak over het huidige spoor onbespreekbaar is voor Oldenzaal. In dat schrijven wordt ook aangedrongen op een onderzoek naar het beperken van vervoer per spoor van gevaarlijke stoffen door stedelijk gebied.

‘Simpelweg nee’

De motie waarin het college wordt opgeroepen stevig aan de bel te trekken in Den Haag werd maandagavond door de volledige raad ondersteund. Op verzoek van de VVD werd de tekst van die motie  nog enigszins aangepast. ‘Simpelweg nee’ zeggen tegen een Noordtak over Oldenzaals grondgebied is volgens de VVD een ‘te rigide’ standpunt. Om die reden spreekt de raad zich nu uit tegen een Noordtak over het bestaand spoor. Mogelijke alternatieven zouden een nieuw tracé parallel aan de A1 of een verdiepte aanleg kunnen zijn. Wat die laatste optie betreft, wees Jan Lempsink (WG) het college op een studie die ooit verricht is naar deze oplossing.

Handhaving

Wethouder Alida Renkema gaf maandagavond aan dat er meer goederentreinen door Oldenzaal rijden dan formeel is toegestaan. „De plafonds worden overschreden en daar wordt ook niet op gehandhaafd. Nu willen ze de plafonds gaan bijstellen. Maar dat heeft weinig zin als je toch niet handhaaft.” In dat verband meldde burgemeester Welman dat de Omgevingsdienst Twente opdracht krijgt om dat handhavingstraject wel op te pakken.  

Oldenzaal e.o.