Het gemeentehuis in Oldenzaal
Volledig scherm
Het gemeentehuis in Oldenzaal © Carlo ter Ellen DTCT

Oldenzaal zegt alsnog 'nee' tegen samenwerking Twence en Münster

OLDENZAAL - De samenwerking op gebied van afvalverwerking tussen de Twentse gemeenten, die eigenaar zijn van Twence, en Münster krijgt geen steun van Oldenzaal. Volgens het college is er geen sprake van een echte samenwerking. Ook worden grote vraagtekens geplaatst bij de juridische constructie.

In het voorjaar van 2017 stemden de Twentse gemeenten in met toetreding van Münster als aandeelhouder van afvalverwerker Twence. Hoewel Almelo en Oldenzaal liever hun aandelen in Twence hadden verkocht, stonden ze positief tegenover de toetreding. Als voorwaarde werd wel gesteld dat de aandelen van Münster overgedragen kunnen worden.

Aandeelhouder

Verschillen in de Duitse en Nederlandse wet- en regelgeving maken het nu onmogelijk om Münster tot aandeelhouder te maken. Voordat die stap kan worden gezet, moeten de Twentse gemeenten en Münster eerst een samenwerkingsconstructie aangaan.

Er ligt nu een voorstel op tafel waarbij de gemeenten kunnen kiezen of ze aan die samenwerking willen meedoen. Münster zou daarbij haar restafval via Oldenzaal bij Twence moeten aanbieden. Als tegenprestatie zou Oldenzaal een deel van haar GFT in Duitsland moeten aanleveren.

Rijssen-Holten

Om de samenwerking een succes te maken, moeten alle aandeelhouders hierin meegaan. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Oldenzaal en Almelo voelen er weinig voor om mee te doen en Rijssen-Holten lijkt eenzelfde standpunt in te gaan nemen. In Oldenzaal overheerst de indruk dat deze constructie Münster de ruimte moet geven om zich te onttrekken aan de Europese aanbestedingsregels.

Oldenzaal e.o.