Volledig scherm
Ondanks bezwaren van ondernemers en vastgoedeigenaren uit de Deurningerstraat heeft de gemeente een verkeersbesluit genomen, dat weggedeelten in de Vijfhoek aan de openbaarheid onttrekt. © Frans Nikkels

Passages in Vijfhoek van Oldenzaal mogen op slot

OLDENZAAL - De gemeente heeft een akkoord bereikt met vastgoedeigenaar Unibail-Rodamco en WBO Wonen over de samenwerkingsovereenkomst 'In den Vijfhoek'. Tevens heeft het college besloten weggedeelten in het gelijknamige winkelcentrum aan de openbaarheid te onttrekken.

Met deze wegonttrekking en de ondertekening van de overeenkomst is het moment waarop er ‘echt’ begonnen kan worden met het revitaliseren van de Vijfhoek opnieuw een stuk dichterbij gekomen. Het verkeersbesluit raakt niet alleen de overdekte passages die deel uitmaken van de Vijfhoek. Ook het parkeerdek en de toegangen daartoe zijn niet meer voor iedereen toegankelijk. Tegen deze maatregel waren drie zienswijzen ingediend door ondernemers en vastgoedeigenaren uit de Deurningerstraat. Hun bezwaren waren voor het college echter geen aanleiding om af te zien van de aangekondigde wegonttrekking.

Communicatie
In de samenwerkingsovereenkomst zijn een aantal concrete uitgangspunten vastgelegd. Artikel 13 bijvoorbeeld is volledig gewijd aan de communicatie. Omdat Unibail-Rodamco een beursgenoteerde onderneming is, gelden er ‘strikte voorwaarden ten aanzien van de inhoud en timing van communicatie-activiteiten en publiciteit’. Als gevolg hiervan stellen zowel de gemeente als WBO Wonen de inhoud van hun persberichten over de Vijfhoek ter beschikking van Unibail. Die kan vervolgens verlangen dat er wijzigingen in dat bericht worden aangebracht. Persberichten moeten te allen tijde vooraf worden goedgekeurd door Unibail-Rodamco.

Oldenzaal e.o.