Volledig scherm
Villa Rozenhof © Carlo ter Ellen

Raad Oldenzaal moet zich buigen over Villa Rozenhof

OLDENZAAL - Het plan van Yvonne Verdonkschot om op de Prins Bernhardstraat 2 (Villa Rozenhof) een woonzorgvoorziening te bouwen, is zodanig aangepast dat het, volgens het college, voldoet aan de door de raad gestelde eisen. Vanavond wordt Villa Rozenhof behandeld tijdens het politiek forum.

Conclusie
21:25: De commissie besluit dat het agendapunt wordt besproken in de raad van 19 september. Daarmee sluit dit agendapunt.

Wethouder
21:00 wethouder Alida Renkema neemt het woord.
"Het nieuwe plan voldoet grotendeels aan de uitgangspunten. Als college waren wij bereid om het voor te leggen aan de raad. Het is aan de raad om zich over het plan te buigen en om na te gaan of er aan de inspanningsverplichting is voldaan."
"Wanneer de raad nu akkoord gaat, wordt het plan naast het bestemmingsplan gelegd en wordt onderzocht of het plan daaraan voldoet."

Commissie
20:50 "Aan het bestemmingsplan lijkt te worden voldaan. Toch moet er goed gekeken worden naar de inspanningsverplichting. Heeft de initiatiefneemster wel voldoende maatschappelijk draagvlak proberen te creëren," aldus PVDA'er Leon Lulofs.

20:45 "Binnen het bestemmingsplan past dit plan gewoon. Wat mij betreft mag het plan naar de raad", zegt Lex Schukking van de VVD.

20:25 Het woord is nu aan de commissie. "Het nieuwe plan voldoet niet aan de afgesproken eisen. Er is te weinig maatschappelijk draagvlak en het is niet ruimtelijk inpasbaar", zegt commissielid van Groen Links Sandor Löwik. "Dat de raad eerder het plan heeft afgewezen, is juist. Maar de raad moet goed communiceren waarom zij het plan afwijzen." Een vergelijking door Löwik van het eerste en het laatste plan, verschillen weinig. De grootte is nagenoeg gelijk.

Yvonne Verdonkschot
20:05 Advocaat van Yvonne Verdonkschot, mevrouw Dunhof: "Het plan voldoet aan de randvoorwaarden die door de Raad zijn vastgesteld." Dunhof wijst erop dat de raad heeft eerder aangegeven niet tegen een woonzorginstelling te zijn op deze locatie.

De buurt
20:00 "Het plan voldoet niet aan alle 13 uitgangspunten waaraan het gebouw moet voldoen", aldus buurtgenoot Gijsbert Oude Elberink. "De raad kan pas met het plan instemmen, wanneer aan al die 13 uitgangspunten is voldaan."

19:50 Een buurtgenoot, tandarts Mark van Straaten, benadrukt dat het nieuwe plan geen rekening houdt met het voorafgaand bepaalde bouwvlak. "Het nieuwe plan overschrijdt de grenzen van het bouwvlak terwijl eerder is verzekerd dat dit niet mogelijk was."

19:45 De buurt is tegen de komst van de woonzorginstelling zoals die nu gepland staan. "We hebben geen bezwaar tegen de komst van een woonzorginstelling. Maar het plan wat er nu ligt, is met 39 eenheden te groot", klinkt het uit de mond van René Frieswijk.

19:30 Het politiek forum is begonnen.

Oldenzaal e.o.