Volledig scherm

Tijd voor wijsheid aan de Dinkel

DENEKAMP/ENSCHEDE - De stem des volks doet 'een oude man goed'. De burgemeester geeft volmondig toe wel eens vreugdevollere dagen te hebben gekend als bestuurlijk boegbeeld van Dinkelland, maar de publieke opinie, in de vorm van peilingen van deze krant en de regionale omroep RTV Oost, vormt een welkome steun in de rug van de even omstreden als geplaagde Frans Willeme.


Uit peilingen van De Twentsche Courant Tubantia en RTV Oost spreekt vertrouwen in Willeme. Deelnemers aan het Twentepanel van deze krant geven aan dat de collegepartijen CDA en PvdA zullen boeten voor de bestuurscrisis . Twaalf procent van de geënquêteerden vindt dat Willeme moet opstappen. Uit onderzoek van de regionale omroep blijkt dat 67 procent van de inwoners van Dinkelland vindt dat Willeme in functie kan blijven. Volgens een (niet representatieve) poll op de internetsite van deze krant meent nog eens 93 procent van de 1864 respondenten dat Willeme kan blijven zitten.

Hoewel de peilingen formeel geen status hebben, zou de publieke opinie toch wel eens een betekenisvolle factor kunnen zijn in de Dinkellandse bestuurscrisis, denkt Bort Koelewijn, burgemeester van Rijssen-Holten. Koelewijn is bestuurslid van het Genootschap van Burgemeesters en omschrijft de steun die Willeme onder de bevolking van Dinkelland geniet als 'iets om rekening mee te houden'. "Die vijfduizend handtekeningen voor Willeme zeggen natuurlijk wel iets."

De zaak-Willeme is volgens Koelewijn een staatsrechtelijk novum. Want in de literatuur mag dan de theoretische mogelijkheid worden geopperd dat het college het vertrouwen in de burgemeester opzegt, praktisch is het nog nooit voorgekomen dat wethouders te kennen gaven niet verder te willen met de burgemeester. " Dat en de mate van steun die voor Willeme lijkt te bestaan, maakt deze zaak bijzonder."

Vanavond ligt de vraag voor of de gemeenteraad de op 20 november met 12 tegen 9 stemmen aangenomen motie van wantrouwen tegen Willeme laat volgen door de aanbeveling voor ontslag. Doet de raad die aanbeveling, dan ligt het lot van Willeme in handen van de Overijsselse Commissaris van de Koningin Jansen. Na diens advies zal minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken zich erover uitspreken. Beiden moeten 'zwaarwegende redenen' hebben van de aanbeveling van de raad af te wijken. De stemming onder de Dinkellanders zou volgens Koelewijn zo'n reden kunnen zijn.

In een sfeer met breed verzet onder de bevolking tegen de dreigende aftocht van Willeme zou het volgens Koelewijn van 'bestuurlijke wijsheid' hebben getuigd als het college eerder tot een onafhankelijk onderzoek door deskundige buitenstaanders zou hebben besloten, bijvoorbeeld door een oud- commissaris of voormalig burgemeester. "Het college kan daar het initiatief niet meer voor nemen, dat is een gepasseerd station. Maar de raad zou alsnog tot zo'n onderzoek kunnen besluiten. De wet schrijft in dit soort zaken een afkoelingsperiode van drie maanden voor, die tijd is er, op een paar weken na, nog steeds. Het zou betekenen dat Willeme zich in de raad kan verdedigen aan de hand van objectief vastgestelde feiten."

Nu echter worden raadsleden geïntimideerd en voltrekt zich in de raadzaal een moddergevecht dat het vertrouwen van de burger in het lokaal bestuur op zijn zachtst gezegd geen goed doet. Koelewijn vindt niet dat de zaak-Willeme aantoont dat het aantal termijnen dat een burgemeester dient in zijn gemeente wettelijk beperkt zou moeten worden. "Sommige burgemeesters groeien met de jaren in hun rol. Daar staan de burgers na 25 jaar met de tranen in de ogen als de burgemeester vertrekt." Wel dient een burgemeester volgens Koelewijn de 'sociale feeling' te hebben om aan te voelen wanneer zijn tijd is gekomen. Of dat bij Willeme aan de orde is, wil hij niet zeggen. "Inhoudelijk ga ik niet op de zaak in."

Wat de zaak-Willeme wel illustreert is dat de positie van de burgemeester ingrijpend is veranderd. Vroeger gold deze als een notabel die als de hand van het gouvernement bij koninklijk besluit in dorp of stad werd neergezet en zijn gemeente als een machtig magistraat kon besturen. Pas sinds 1969 is de burgemeester verantwoording schuldig aan de raad. "Maar ook toen werd er maar zelden een burgemeester naar huis gestuurd."

Nu, in een dualistisch systeem met een gemeenteraad die vergaande controlerende bevoegdheden heeft, wordt van de burgemeester onverminderd verwacht dat deze zich dienstbaar opstelt.

Oldenzaal e.o.

Poll

Druk op openhouden spoedpost neemt toe

Druk op openhouden spoedpost neemt toe

  • Prima, hoe groter de kans dat de post openblijft (68%)
  • Niet doen, huisartsen weten zelf wel wat het beste is (8%)
  • Als er maar een spoedpost in de buurt blijft (24%)
2146 stemmen