Volledig scherm
De ondernemers aan de Deurningerstraat hadden, met de Wet openbaarheid bestuur, in de hand, gevraagd om meer informatie over het opknappen van de Vijfhoek. Unibail-Rodamco maakte bezwaar tegen het besluit van de gemeente om die documenten te verstrekken. © Frans Nikkels

Unibail trekt bezwaar in tegen verstrekken van Vijfhoek-informatie

OLDENZAAL - Op het allerlaatste moment lijkt Unibail-Rodamco donderdagmiddag een bezwaar te hebben ingetrokken, dat was ingediend tegen een besluit van de gemeente Oldenzaal. Tegen de zin in van Unibail had de gemeente de ondernemers van de Deurningerstraat informatie verstrekt over het revitaliseren van de Vijfhoek, en dan vooral de afsluiting van de passage Deurningerstraat.

De vastgoedbeheerder had in april bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente informatie over de Vijfhoek beschikbaar te stellen aan ondernemers in de Deurningerstraat. Die hadden in februari al om meer duidelijkheid gevraagd inzake het opknappen van de Vijfhoek. Omwille van de zorgvuldigheid wilde het college daar wel medewerking aan verlenen. Een standpunt dat begin april met de ondernemers werd gecommuniceerd. Om Unibail de gelegenheid te geven een voorlopige voorziening aan te vragen tegen de afgifte van deze documenten, zou de gevraagde informatie pas twee weken later worden doorgestuurd.
Op 20 april meldt Unibail (per mail) geen bezwaar te hebben tegen het verstrekken van de documenten. Wel dringt het bedrijf erop aan om de lijst met documenten nog eens kritisch door te lopen. Niet alle stukken zouden volgens Unibail onder de Wet openbaarheid bestuur vallen. Een dag later mailt de gemeente Unibail dat ze zonder tegenbericht nog diezelfde de dag informatie zal verstrekken. Diezelfde dag (19.16 uur) geeft Unibail echter aan dat de mail van 20 april als een bezwaarschrift moest worden aangemerkt.
Kort voor aanvang van de bezwarencommissie donderdagmiddag belt Unibail het stadhuis. Het bezwaar, gemaakt om louter ‘principiële redenen’, wordt alsnog ingetrokken. Als dat formeel ook gebeurt, is geen advies nodig. Blijft het bezwaar in stand, dan komt er binnen drie weken alsnog een advies.

Oldenzaal e.o.