Volledig scherm
Als de definitieve planvorming van fase 2 van de Stadsbleek is afgerond, wil WBO Wonen zich vervroegd uit dit project terugtrekken. © Wouter Borre

WBO wil af van drie complexen in Oldenzaal

OLDENZAAL - WBO Wonen wil af van de wooncomplexen LinQ (Groene Loper), Ariane (Molenstraat) en Stadsbleek. De verhuur van appartementen in deze prijsklasse (boven de 710 euro) is niet langer een kerntaak van de woningcorporatie. De bewoners van de betrokken woningen zijn donderdag schriftelijk geïnformeerd over deze plannen.informeerd over deze plannen.

De verkoop van deze complexen maakt deel uit van de prestatieafspraken 2016-2020, die WBO heeft afgesloten met de gemeente en de huurdersvereniging Blij Wonen. In dit stuk staat aangegeven hoe de drie partijen de komende jaren gaan samenwerken. Naast het aanbieden van voldoende betaalbare woningen komt het accent te liggen op huisvesting voor jongeren en duurzaamheid.

Jongeren
Vanuit de raad was gevraagd om extra aandacht voor jongerenhuisvesting en die is er nu ook. Dick Mol, directeur-bestuurder WBO Wonen: „Wij ervaren op zich niet veel vraag vanuit de Oldenzaalse jongeren. Dat kan betekenen dat ze ons niet weten te vinden of dat er geen vraag is.” De corporatie kondigt nu een proef aan waarbij, in een bestaande woning, kamerverhuur wordt aangeboden aan jongeren. Tegelijkertijd is de gemeente gevraagd een visie te ontwikkelen op wat belangrijk is om jongeren te behouden voor Oldenzaal. Voldoende banen, leefbaarheid en een aantrekkelijk cultuurklimaat zijn daarbij belangrijke elementen. „We zijn geen studentenstad”, erkent wethouder Alida Renkema. „Maar we moeten jongeren wel iets te bieden hebben, dat ze hier ook blijven wonen.”

Het verduurzamen van de woningvoorraad krijgt eveneens prioriteit. Aanvankelijk zouden de woningen moeten toegroeien naar het energielabel C. Op verzoek van de gemeente heeft de corporatie de lat nog wat hoger gelegd; de ambitie is nu om gemiddeld uit te komen op label B. De komende jaren worden 3200 woningen energiezuiniger (en daarmee goedkoper) gemaakt. Mogelijk met financiële ondersteuning van de gemeente wil de WBO maximaal tien energie neutrale huurwoningen realiseren in het Stationspark Oldenzaal Centraal.

Oldenzaal e.o.