Volledig scherm
PREMIUM
Gemeenten kunnen niet handhavend optreden tegen overlast door rook uit houtkachels, omdat er geen normen zijn waarop gehandhaafd kan worden. © P A Broer

Wel bemiddeling maar geen handhaving bij houtstook in Oldenzaal

OLDENZAAL - Met ingang van 1 januari 2020 gelden er landelijk nieuwe normen voor de uitstoot van rookkachels. Maar die bieden de lokale overheid vooralsnog geen juridisch handvat om handhavend op te kunnen treden in geval van meldingen over overlast.

Quote

We kunnen iemand erop wijzen dat buren overlast ervaren van de stook

Burgemeester Welman

De handhaving bij overlast door rook van houtkachels is komende maandag één van de onderwerpen in het politiek forum. Eerder dit jaar stapte een echtpaar uit Oldenzaal naar de rechter in Almelo met het verzoek om de overburen een stookverbod op te leggen. Dat werd afgewezen. Volgens de rechter is onvoldoende bewezen dat gezondheidsklachten als astma veroorzaakt worden door rook uit de houtkachel van de buren. Eerder al had de gemeente Oldenzaal aangegeven niets te kunnen doen voor de klagers. Wel zijn afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop gestookt mag worden (08.00 tot 22.00 uur) en de weersomstandigheden.

Burgemeester Patrick Welman geeft aan dat er landelijke aandacht is voor deze kwestie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert bijvoorbeeld een onderzoek uit naar de gevolgen van houtstook voor het binnenmilieu. Vanaf 2022 moeten houtkachels ook voldoen aan een CE-keurmerk. Verder publiceerde de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) voor Milieu en Ruimtelijke Ordening vorige maand een kennisdocument over deze problematiek. Daarin wordt onder meer voorgesteld om richtwaardes vast te stellen voor de geuremissie. 

Oldenzaal e.o.