Kamer erkent genocide

Kaf en KorenDoor bijna unaniem een motie van de ChristenUnie aan te nemen, heeft de Tweede Kamer donderdag zonder enige reserve de Armeense genocide erkend.