Volledig scherm
© Thinkstock

Opinie | Op zoek naar troost in tijden van terreur en verdriet

Van het heilig geloof in de waarheid heeft de mens niets goeds te verwachten. Maar wie vertelt dat onze leiders?

Door: Paul Berkhout

De man, hij was niet groot, kwam binnen in een motorjack dat waarachtig zwaarder was dan hijzelf. Onder die enorme jas droeg hij zijn kostuum. En onder dat kostuum zat een zeldzame hoeveelheid kennis. Voldoende om al onze wereldleiders, en hun opvolgers, wijsheid bij te brengen. Hoe geweldig is het als Trump, Poetin, Erdogan en al die anderen die het Journaal domineren, eens naar hem luisteren.

Humanisten
Als de waanzin zich in zijn vreemdste gedaanten uitdost, is het aangenaam om terug te denken aan die kleine man uit Hengelo, die laatst zo maar, onaangekondigd, voor even pardoes de redactievloer kwam oplopen. Een baken van rust en redelijkheid, van warmte en weldenkendheid. Drs. Sie Dhian Ho is, behalve fervent motorrijder, ook onbezoldigd voorganger van de Vrije Gemeente van Religieus Humanisten in Twente. Humanisten koesteren het optimistische uitgangspunt dat de mens van nature tot het goede geneigd is. Wie de afgelopen week alle gebeurtenissen volgde, kan dat nauwelijks geloven. Maar de humanisten houden vol.

Scherf
Zou Sie Dhian Ho een verklaring hebben gehad voor Nice, voor Istanbul, voor die jongen met bijl in een Duitse trein, voor het toenemend radicalisme overal in de wereld? Wellicht zou hij twijfelen, en terecht. Twijfel is de wachtkamer van het inzicht. Wellicht zou hij verwijzen naar de metafoor van de denker Kassidah. Deze verklaart waarom zo veel mensen menen dat zij als enige de waarheid kennen. Kassidah schreef: ‘Toen de Spiegel der Waarheid uit de hemel viel en in duizend scherven uiteenspatte, haastten de mensen zich om een scherf te pakken. Ieder, die er een had bemachtigd, riep triomfantelijk: ‘Ik heb de Spiegel der Waarheid’.’

Sufferd
Sinds dat noodlottige moment bevechten mensen elkaar uit naam van de waarheid, die niets anders is dan hun eigen opvatting. Met terreur, met machtsvertoon; door vals te spelen, hardvochtig en wraakzuchtig te zijn. Of ze nu Erdogan heten of Poetin, in het kalifaat geloven of in God, ze zijn overtuigd van hun eigen gelijk. Helaas hebben al die andere mensen die gewoon hun leven willen leiden, niets goeds van zo veel overtuigingsdrift te verwachten. Het wordt tijd dat iemand tegen al die betweters eens zegt: jij bezit de waarheid niet, sufferd. Je hebt er hooguit een heel klein stukje van gevonden. Zou drs. Die Dhian Ho nog wat tijd over hebben, deze zomer?

Opinie