Volledig scherm
Vanuit de locatie van de NAM in Schoonebeek gaat het productiewater via leidingen naar Twente. © Emiel Muijderman

Bestuursrechter: vergunning injecteren staat niet ter discussie

ZWOLLE - Is de leiding van de NAM, om het olie-afvalwater uit Schoonebeek naar Twente te transporteren, goed of niet goed? Daar ging het vrijdagmiddag over in de Zwolse rechtbank. Dat piketpaaltje werd al snel geslagen door bestuursrechter J. Bunt.

Aan de tafels voor Bunt zaten vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en Oldenzaal, de stichting Stop Afvalwater Twente, het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de NAM. De inzet van de provincie, gemeenten en stichting was helder: geen injectie van afvalwater, dat ontstaat bij de oliewinning in Drenthe, meer in Twente. Maar Bunt was er als kippen bij toen medewerker R. Orie van de provincie argumenten begon aan te dragen tegen het injecteren van dat afvalwater. ,,We hebben het hier niet over de injectie, we hebben het over de pijpleiding”, maakte hij duidelijk. Waarmee de bodem weggeslagen leek te worden onder de betogen van zowel provincie, gemeenten als stichting. Immers, tegen de kwaliteit van die leiding bleken niet zo veel argumenten op tafel te komen.

Discussie
Orie, en na hem Freddy Mensink van de stichting en ambtenaar Huinink van de drie gemeenten, probeerden het nog wel. ,,Het transport en de injectie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, betoogde Orie. Wanneer zich een bijna filosofische discussie ontspon tussen hem en Bunt, of er ook transport van afvalwater zou kunnen zijn zonder injectie. ,,In praktische zin niet”, betoogde Orie. Waar mevrouw C. Kraakman van Economische Zaken tegenover zette dat injectie en transport juridisch van elkaar gescheiden zijn, omdat er verschillende besluiten over zijn genomen. ,,De vergunning voor het injecteren is onherroepelijk”, voegde Bunt er nog aan toe.

Kwaliteit
De kwaliteit van de leiding werd nog wel in twijfel getrokken door vooral Freddy Mensink. Hij sprak van lekkages van de mantelbuis en een incident met een vergelijkbaar buis-in-buis-systeem in het buitenland. Maar dit werd allemaal weersproken door EZ en ‘operations manager’ Herman Baars van de NAM. Tevens werd verwezen naar de keuringsrapporten van het onafhankelijke Lloyds Register.

Stop-knop
Toch bleef nog wel boven de markt hangen of minister Kamp door uitlatingen in de Tweede Kamer zelf een soort ‘stop-knop’ gecreëerd heeft, zoals Bunt het noemde. Kamp zou toegezegd hebben dat er niet wordt geïnjecteerd zo lang een evaluatie van de injectiemethode niet is afgerond. Door het ministerie werd weersproken dat er sprake is van een toezegging, waar de gemeenten, stichting en provincie rechten aan zouden kunnen ontlenen. Bunt nam even later ook terug dat er sprake zou zijn van een toezegging.

Freddy Mensink kreeg nog wel de gelegenheid voor een uitgebreid en bewogen betoog tégen de afvalwaterinjectie. Maar volgens NAM-advocaat J. Sluismans was hij ‘bezig met een tenniswedstrijd op een pingpongtafel’.

Argumenten EZ en NAM
1. De leiding voldoet aan alle eisen en is goedgekeurd
2. Er is geen toezegging gedaan door de minister om te wachten met injecteren
3. Het injecteren van afvalwater is hier juridisch gezien niet aan de orde

Argumenten provincie, gemeenten en Stop Afvalwater Twente
1. De leiding en het injecteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
2. De minister heeft toegezegd te wachten met injecteren tot na de evaluatie van dat injecteren
3. Uit de evaluatie blijkt dat de praktijk van injecteren anders is dan in de injectievergunning staat.