Volledig scherm
© Mark Mensink

Burger spekt kas Twence met drie tot vier miljoen euro

ENSCHEDE - De Twentse burger betaalt via de afvalstoffenheffing mee aan de winstuitkering die Twence aan de gemeenten geeft. Die uitkering wordt gebruikt voor andere zaken dan afvalverwerking. Daarmee is sprake van een verkapte belastingheffing, die in strijd is met de wet.

Superdividend

Uit onderzoek van De Twentsche Courant Tubantia bleek deze week dat de verbrandingstarieven in Twente veel te hoog zijn, zodat Twence die winst - ‘superdividend’ - kan uitkeren. De gemeenten Enschede en Oldenzaal verklaren nu dat de hoge tarieven volledig worden doorberekend in de afvalstoffenheffing voor de burger.

Niet voor andere doeleinden

Directiesecretaris Paul Horsthuis van Twence bevestigt dat dit ook gebeurt bij de andere Twentse gemeenten. Volgens de Wet milieubeheer mogen aan de afvalstoffenheffing alleen kosten toegerekend worden die te maken hebben met het inzamelen, transporteren en verwerken van huishoudelijk afval.
Op de site van de VNG staat daarover: ‘De basis voor de afvalstoffenheffing ligt in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. De heffing mag niet meer dan kostendekkend zijn. De afvalstoffenheffing mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.’

Kunstmatig

Via de afvalstoffenheffing genereren de gemeenten op deze manier geld dat ze besteden aan de Agenda van Twente, een meerjarenplan dat beoogt Twente in sociaaleconomisch opzicht te versterken. Twence levert een jaarlijks ‘superdividend’ van 8 miljoen.
Formeel rekenen de gemeenten door Twence in rekening gebrachte kosten van de afvalinzameling toe aan de afvalstoffenheffing, maar het zijn dus kosten die ze, door hoge verbrandingstarieven vast te stellen, zelf kunstmatig hoog houden. Ze zijn immers zelf eigenaar van Twence.

'Betalen te veel'

Arie Mulder, voormalig wethouder van de gemeente Delden en voormalig portefeuillehouder afval van de Regio Twente, stoort zich al jaren aan verbrandingstarieven van Twence. „Ik was als portefeuillehouder betrokken bij de totstandkoming van Twence”, zegt hij. „We betalen al veel te lang veel te veel geld voor ons afval.”

Horsthuis schat het aandeel van de hoge tarieven in het superdividend op drie tot vier miljoen euro. ,,Omgerekend is dat 5 tot 8 euro per inwoner in Twente.”