Volledig scherm
© DG

Cijfers slopen bouwplannen: Twente kan met bijna helft van het aantal geplande huizen

ENSCHEDE - In nagenoeg alle Twentse gemeenten zal het aantal te bouwen woningen naar beneden worden bijgesteld. De exacte cijfers over waar minder wordt gebouwd, en in welke vorm en omvang, zijn nog onderwerp van overleg tussen de gemeenten en de provincie Overijssel, de voor de regionale woningbouw verantwoordelijke overheidsinstantie.

De jongste prognoses zijn afkomstig van ABF Research, het bureau dat ontwikkelingen rond bevolkingsgroei en woningbouw onderzoekt voor overheden en organisaties. De cijfers van ABF laten aan de hand van de ontwikkeling van het aantal huishoudens zien hoeveel nieuwbouwwoningen er nodig zijn in de periode 2015-2025.

Volgens ABF kan Twente volstaan met het bouwen van zo’n 5.800 huizen. De regio ging vorig jaar nog uit van meer dan 11.000 woningen en baseerde daarop ook zijn plannen.

Losser
In Losser leidden de prognoses vorige week al tot onrust onder gemeenteraadsleden. Die kregen te horen dat hun gemeente 270 woningen minder hoefde te bouwen. Raadsleden hebben het gevoel dat er zo niets van de eigen lokale woonvisie overblijft.

Het is echter geen uitgemaakte zaak dat het aantal te bouwen huizen in Twente ook daadwerkelijk met 5.300 wordt gereduceerd. „We zijn daarover nog volop met de gemeenten in overleg”, zegt Monique van Haaf, verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Overijssel.

,,De prognoses van ABF nemen we mee in die gesprekken, maar dat geldt ook voor andere cijfers, zoals die van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarom zeggen deze prognoses niet alles.”

Ontwikkelingen
Ook zal de provinciebestuurder in het overleg met de gemeenten andere ontwikkelingen in de overwegingen meenemen. „Er zijn meerdere maatschappelijke ontwikkelingen van invloed. Dan moet worden gedacht aan de vluchtelingenstroom die zich niet laat voorspellen, maar ook de vestiging van bedrijven in de regio en ontwikkelingen in de zorg.”

Netwerkstad
Binnen Twente vindt bovendien intensief overleg plaats tussen de gemeenten die de Netwerkstad vormen. Zo doen Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en Oldenzaal onderzoek naar de vraag waar en hoeveel woningen de komende jaren in het stedelijk gebied worden gebouwd. Op 1 januari moeten de aantallen voor de gemeenten duidelijk zijn.

Begin 2016 spraken de veertien Twentse gemeenten met de provincie al af dat de woningvoorraad passend moet zijn en dat leegstand moet worden voorkomen.