Volledig scherm
Directeur Van Winden is per direct weg bij Twente Milieu. © De Twentsche Courant Tubantia

Conflict bij Twente Milieu

Geschil managers en directeur leidt tot vertrek van ‘doctor afval’ Van Winden.

Algemeen directeur Albert van Winden (59) is met onmiddellijke ingang weg bij afvalinzamelaar Twente Milieu in Enschede, een samenwerkingsverband van zeven gemeenten.
Eind 2013 bereikten de raad van commissarissen signalen uit de onderneming over een conflict tussen het managementteam en Van Winden over de toekomst van Twente Milieu. Betrokkenen hebben contractueel vastgelegd dat over het geschil geen mededelingen worden gedaan, maar bronnen menen dat de eigenzinnigheid van Van Winden meespeelt.

Vrij snel na het intern onderzoek dat in januari begon, meldde Van Winden zich ziek. Ondertussen zijn gesprekken opgestart over het vertrek van Van Winden. Afgelopen zaterdag werd overeenstemming bereikt en is het afscheid vastgesteld op 1 mei.
Er is met verbazing gereageerd op Van Windens vertrek. Hij staat bekend als een joviale, kleurrijke leider die gepassioneerd bezig is met afvalinzameling. Van Winden leerde de regio afval scheiden met campagnes, lezingen en concrete projecten, onder het motto: afval is geen vuilnis, maar grondstof. De directeur ging mee op de vuilnisophaalwagen en draaide ook strooidiensten in de winter.

De directeur zorgde ook voor noviteiten in de branche. Hij voerde een sensor in bij 1.400 ondergrondse afvalcontainers die aangeven wanneer een afvalbak moet worden geleegd. Omdat vuilniswagens niet meer voor half gevulde containers hoeven uit te rukken, leidde dat tot een besparing op twee vuilniswagens ter hoogte van 140.000 euro per jaar. Andere gemeenten hebben belangstelling getoond voor de vinding.
De directeur had een goed gevoel voor publiciteit. Van Winden trad in 2009 aan toen Twente Milieu al negen directeuren had versleten in negen jaar. Met de geboren Rotterdammer leek de rust weergekeerd.

Lees meer over de onenigheid binnen Twente Milieu in De Twentsche Courant Tubantia van dinsdag