Volledig scherm

De Multicultikaart van Nederland 2 jaar later

ENSCHEDE - Jaarlijks vestigen tal van buitenlandse migranten zich in Nederland. In 2014 liet de redactie van Tubantia.nl met de Multicultikaart van Nederland zien waar al die buitenlandse inwoners wonen en vandaan komen. Nu is er een nieuwe versie met de laatste cijfers. De Multicultikaart van Nederland anno 2016.

Check de nieuwe kaart onderaan dit bericht. Gebruikt u de Tubantia-app? Klik dan hier.

In 2014 schreven we al: allochtoon, autochtoon, westers, niet-westers. Wie zich bezighoudt met immigratie komt deze termen vaak tegen. Niet zelden hangt aan deze begrippen een negatieve lading. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) pleitte in 2012 al eens voor het afschaffen van de registratie van het geboorteland van ouders, omdat dit niet meer zou passen bij het integratiebeleid dat gericht is op toekomst in plaats van afkomst.

Hoe actueler is deze discussie nu de woorden allochtoon en autochtoon niet meer worden gebruikt als het aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt. WRR en CBS zetten hiermee een nieuwe norm voor de overheid, stond begin november in de Volkskrant.

Kleurrijk Nederland
Met onderstaande productie wil de redactie van Tubantia.nl, net als in 2014, vooral laten zien hoe kleurrijk Nederland is. Zijn er grote verschillen met de kaart van twee jaar geleden? Welke bevolkingsgroepen in Twente zijn gegroeid en welke zijn juist gekrompen?

Op advies van het RMO is besloten alleen gegevens mee te nemen van mensen die in het buitenland zijn geboren en niet van de zogenaamde tweedegeneratie, die in Nederland geboren zijn, maar van wie ten minste één ouder uit het buitenland komt.

De gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat op zijn beurt de gegevens verkrijgt uit de Gemeentelijke basisadministratie. Daarin wordt het herkomstland van burgers geregistreerd. Ben je geboren in Mexico, maar woon je al vijftig jaar in Nederland, dan sta je nog altijd als geboren Mexicaan geregistreerd. Wie je bent en wat je voelt staat erbuiten.

Aantal inwoners
In 2014 waren ruim 1.8 miljoen inwoners van Nederland daar niet geboren. Destijds was dus 1 op de 10 inwoner een inwoner met een migratieverleden. Begin 2016 zijn dit er ruim 1.9 miljoen, vermoedelijk staat de teller eind dit jaar op 2 miljoen op een aantal van 17 miljoen inwoners.

Grootste stijgers en dalers
Welke groepen groeiden het meest in de afgelopen twee jaar? Wanneer gekeken wordt naar de vijf grootste stijgers in Twente is de categorie Overig Azië* het meest gegroeid met een toename van 1.626 inwoners. Bestond deze groep in 2014 nog uit 4.110 inwoners, in 2016 werden er 5.736 inwoners uit Twente geboren in Overig Azië.

Andersom nam het aantal personen in Twente dat in Turkije geboren is af met 407 inwoners. De grootste daling in ons gebied.​1,9 miljoen
Waar wonen de 1,9 miljoen buitenlanders in Nederland? En wat zijn de verschillen met 2014? Zijn er verschuivingen te zien in bepaalde streken of steden? De Multicultikaart geeft een kleurrijk beeld weer.