Volledig scherm
© Emiel Muijderman

Extra heffing waterschap om droge voeten te garanderen

ALMELO - Bij de fusie van de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel tot Vechtstromen was afgesproken dat de tarieven op het lagere niveau van Regge en Dinkel zouden blijven en maximaal met 2,7 procent per jaar verhoogd zouden worden. Maar dat is volgens het waterschap niet vol te houden. Het veranderende klimaat noopt Vechtstromen tot meer investeringen, vooral in het stedelijk gebied. „Daar ontstaan ook de meeste problemen”, zegt waterschapsbestuurder Wim Stegeman.

Een andere reden voor de extra tariefsverhoging is dat de lasten van de bijdrage van 7,8 miljoen per jaar aan het zogenoemde hoogwaterbeschermingsprogramma niet meer vooruitgeschoven worden. Zou Vechtstromen dat wel blijven doen, dan zou een enorme schuld opgebouwd worden. „We willen een goed en betaalbaar waterbeheer zonder grote schuldenlast”, zegt Stegeman.

Betalen
Het algemeen bestuur van Vechtstromen besloot woensdagmorgen tot deze wijziging. Het meeste stof tot discussie leverde de vraag wie het grootste deel van de rekening van deze verhoging zou moeten betalen. Een deel van de watersysteemheffing wordt immers betaald via een heffing voor alle inwoners en een deel via een heffing die is gebaseerd op de woz-waarde. Alle categorieën betalen mee, maar het deel dat alle inwoners betalen gaat nu van 30 naar 37,5 procent. „De gedachte is dat er extra geïnvesteerd wordt in het binnenstedelijk gebied en dat het dus rechtvaardig is iedereen er aan te laten meebetalen”, zegt Stegeman. De extra verhoging kost elk huishouden 3 tot 6 euro per jaar.