Volledig scherm
© Mark Mensink

Gemeenten denken aan verkoop Twence

HENGELO/ENSCHEDE - De Twentse gemeenten hebben besloten een (gedeeltelijke) verkoop van afvalverwerker Twence te gaan onderzoeken. Formeel gaat het om 'een onderzoek naar de aandeelhoudersstrategie'.

Het initiatief de verkoop van Twence te onderzoeken komt van de gemeenten Almelo en Enschede. Almelo heeft 11,18 procent van de aandelen in Twence, Enschede 24,17 procent. De gemeenteraden van deze steden namen vorig jaar moties aan waarin op onderzoek naar privatisering werd aangedrongen.

Aandeelhoudersstrategie
De gemeenteraad van Enschede gaf het college van B en W opdracht 'inzichtelijk te maken wat de waarde is van de aandelen van Twence' en wat de mogelijke gevolgen zijn van verkoop, om zo 'een onderbouwde heroverweging voor te bereiden van het aandeelhouderschap in Twence'.De Algemene vergadering van Aandeelhouders besloot onlangs tot het onderzoek naar de aandeelhoudersstrategie. "We zitten nog in de oriënterende fase", zegt directiesecretaris Paul Horsthuis van Twence. "Er volgt in de gemeente Enschede nog een discussie over de vraag 'wat vinden wij van Twence?' Wat is bijvoorbeeld de maatschappelijke meerwaarde van Twence?"

Superdividend
Horsthuis geeft aan door de gemeenten 'genuanceerd' gedacht wordt over een verkoop. Vorig jaar nam bijvoorbeeld Hof van Twente juist een motie aan tégen verkoop van aandelen.Discussie over een eventuele, gedeeltelijke verkoop van de afvalverwerker speelde ook in 2008. Vooral door de tegenstand vanuit Enschede ging die verkoop destijds niet door.Wel werd de constructie bedacht voor de uitkering van zogenoemd 'superdividend': 80 miljoen euro in tien jaar, door Twence uit te keren aan de Twentse gemeenten.

Aandeelhouders
In 2012 bood afvalverwerker Remondis nog een keer tevergeefs 100 miljoen voor een derde deel van de aandelen. Remondis gaf vorig jaar, na de moties van Almelo en Enschede, opnieuw blijk van interesse in Twence.Twence is in handen van de Twentse gemeenten. Ook de gemeente Berkelland (1,68 procent), de Regio Twente (0,1) en het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen (3,65) zijn aandeelhouder.In september komen vertegenwoordigers van de aandeelhouders, raad van commissarissen en de directie bij elkaar om de volgende stappen af te spreken.