Volledig scherm
© Christian van der Meij

Hoe zit het met de Technology Base?

In de afgelopen regeerperiode is de Commissie van Wijzen in het leven geroepen om de toekomst van de luchthaven Twente te onderzoeken. Ontwikkel het gebied tot ‘Technology Base Twente’, luidde het advies van de commissie. Het advies richt zich op een nieuwe maakindustrie in Twente. Als we de verkiezingsprogramma’s er op naslaan, lijkt echter niet iedere partij even enthousiast over de ‘Technology Base’ die Twente economisch weer een stap in de goede richting moet krijgen.

Het vliegveld van Twente is al jarenlang onderwerp van hevige debatten tussen politici, bewoners en ondernemers. Iedereen heeft er wel een mening over, en er zijn dan ook al vele initiatieven geopperd voor de herinrichting van het terrein. Dat nog steeds niet iedereen het eens is over de bestemming van de luchthaven blijkt bij een nadere inspectie van de verkiezingsprogramma’s.

Werkgelegenheid
Veel partijen zien het idee van een bedrijventerrein, gericht op innovatie en het creëren van werkgelegenheid wel zitten. Daarmee steunen zij het idee van een Technology Base zoals voorgesteld door de Commissie van Wijzen. Het CDA en Partij van de Arbeid geven daarbij wel aan dat zij voor een inrichting zijn waarin duurzaamheid en ecologie voorop staan.

Natuur
Het zijn met name GroenLinks, de SP en de Partij voor de Dieren die duidelijk stelling nemen tegen de ‘Technology Base’. Zij zijn van mening dat Twente geen behoefte heeft aan een nieuw, half leegstaand, bedrijventerrein. Het gebied rondom de luchthaven moet grotendeels teruggegeven worden aan de natuur, waarbij ruimte moet zijn voor recreatie en toerisme met behoud van historische elementen van de luchthaven.

Onderzoek
Er zijn ook partijen die in hun verkiezingsprogramma met geen woord reppen over vliegbasis Twente, zoals de VVD en 50Plus. Of dit betekent dat zij instemmen met de ideeën die de Commissie van Wijzen heeft voorgesteld, wordt hiermee niet helemaal duidelijk. Desalniettemin lijken de partijen die de luchthaven wel noemen in hun programma, het er over eens te zijn dat extra onderzoek noodzakelijk is. Of dit nu is op het gebied van de uiteindelijke inrichting van de Technology Base of dat het draagvlak onder de inwoners verder onderzocht moet worden. Een ding is in ieder geval wel duidelijk, ook na de verkiezingen zal de luchthaven Twente nog regelmatig onderwerp van gesprek zijn in de Provinciale Staten.