Volledig scherm
© ANP

Injecteren in Twentse bodem lijkt beste te scoren

ASSEN - Het injecteren van afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek in de Twentse bodem is goedkoper en minder milieubelastend dan andere methodes.

Maar er blijven dan onzekerheden over wat het effect is in de diepe ondergrond. En dat heeft weer een effect op het draagvlak in de regio.

Het bureau Royal HaskoningDHV, dat diverse alternatieven onderzocht, pleit daarom voor een ‘expertmeeting’, waarin hoogleraren en professoren in aanwezigheid van het publiek met elkaar in gesprek gaan over de risico’s.

Voorstanders
Een ‘dead lock’, zo noemt Evert Holleman van Royal HaskoningDHV de patstelling tussen de voor- en tegenstanders in injecteren. Voorstanders schermen met deskundigen die zeggen dat injecteren geen aardbevingen veroorzaakt en dat zout niet oplost. Tegenstanders hebben deskundigen die het tegendeel beweren. Zekerheid of een garantie geeft echter niemand.

Alternatieven
De onderzochte alternatieven voor injecteren zijn alle duurder en hebben grotere gevolgen voor het milieu. Het zout uit het afvalwater halen en het water zuiveren is het duurst: 635 miljoen euro in tien jaar. Het water alleen zuiveren en het zoute water in zee lozen kost 290 miljoen, terwijl een methode van zuivering en het injecteren van het resterende zoutmengsel in de bodem wordt becijferd op 335 miljoen euro. Die bedragen steken af bij die van het injecteren in Twente: 75 miljoen euro. De kosten zijn berekend over een periode van tien jaar. De oliewinning loopt door tot 2050, is de verwachting.

Diepe ondergrond
Dat injecteren milieutechnisch beter scoort komt omdat de meester stoffen in het water ook uit de diepe ondergrond komen. Daar zijn van nature diverse koolwaterstoffen aanwezig en die komen bij de oliewinning mee naar boven. Milieutechnisch is het beter die stoffen weer in de diepe ondergrond terug te brengen, zegt Royal HaskoningDHV. Beter in ieder geval, dan ze boven de grond uit het water halen, wat ook nog eens een proces is dat veel energie kost.

Injecteren
Overigens, in de Twentse gasvelden blijkt onvoldoende ruimte voor al het afvalwater dat ontstaat. Daarom zal er, zelfs wanneer gekozen wordt voor injecteren in Twente, hoe dan ook een alternatief moeten komen voor dat injecteren in deze regio.

Hoe nu verder?
Het onderzoek naar alternatieven voor injecteren zegt niet wat er gekozen moet worden. Dat is aan minister Kamp van Economische Zaken. Hij laat het onderzoek nog nakijken door een ander adviesbureau en de mer-commissie. Daarna volgt een ‘consultatieronde’ en zal Kamp één of meer alternatieven nader laten onderzoeken. Eind dit jaar neemt de minister een besluit. Dat besluit zal een afweging zijn tussen de milieueffecten in de ondiepe bodem, hogere kosten en de onzekerheden in de diepe ondergrond. Ook heeft Kamp toegezegd rekening te houden met het draagvlak in de regio.