Volledig scherm
Ouderen spelen Bingo in het ontmoetingscentrum Het Palet in Hengelo.

Kaalslag dreigt voor Twentse ontmoetingscentra

OLDENZAAL - Er dreigt een kaalslag bij ontmoetingscentra voor ouderen, wijkgebouwen, dorpshuizen en kulturhuzen. Veel gebruikers zullen voor activiteiten naar andere plekken moeten. Dat leidt nu al tot onrust.

De verhuizing van ontmoetingscentrum Het Palet in Hengelo is het meest opvallende voorbeeld van de stoelendans met ontmoetingsruimten in deze regio. Ouderen vertrekken, een Action komt ervoor in de plaats. De ouderen en hun begeleiders maken zich zorgen over dit soort veranderingen. Want die brengen onzekerheid met zich mee.

Wijkgerichte functie
Ingrijpende veranderingen zijn op komst. De nieuwe, beperktere rol van woningbouwcorporaties is een belangrijke oorzaak. Welbions moet zich net als collega’s weer meer gaan richten op de verhuur van woningen. Buurthuizen en ontmoetingscentra mogen ze alleen nog verhuren in wijken waar ze zelf woningen verhuren. Bovendien moeten de gebouwen een wijkgerichte functie hebben. De corporaties mogen er geen geld op toeleggen. Andere centra moeten ze afstoten.

Huren
Een andere oorzaak is dat zorgaanbieders vanaf 2018 geen geld meer van het rijk krijgen voor de huur van ontmoetingsruimten. Zij huren nu voor activiteiten dikwijls ruimte van corporaties. Zo is Carintreggeland in Hengelo nog huurder van vier van de genoemde locaties van Welbions waar ouderen uit de buurt eten en aan activiteiten deelnemen. Of ze dat kan volhouden, is de vraag.

Bezuinigingen
Een derde factor is dat gemeenten een grotere rol hebben gekregen bij zorgtaken, terwijl ze daar de komende jaren miljoenen euro’s minder voor krijgen. Dat noopt alle betrokkenen nog eens kritisch naar het bonte palet van wijkhuiskamers, buurt- en dorpshuizen, sportkantines en kulturhuzen te kijken. Zo onderzoekt de gemeente Almelo of de wijkcentra moeten blijven en waar medegebruik van sportkantines mogelijk is.

Route
Het gemeentebestuur van Hengelo heeft donderdag haar route uitgestippeld. Wethouder Jan Bron van Hengelo wil de bezoekers van de ontmoetingscentra voor ouderen en alle andere inwoners met een zorgindicatie volgend jaar in buurt- en wijkcentra opvangen. Het gaat om zo’n 1.500 mensen. ‘Heel divers qua problematiek en leeftijd’, aldus Bron. Voordeel: de bezoekers blijven dicht bij huis. Dat is prettiger voor ze en het bespaart veel vervoerskosten. Hengelo krijgt volgend jaar nog 44 miljoen euro zorgbudget, 4 miljoen minder dan vorig jaar.

Exploitant
In Oldenzaal zoekt corporatie WBO Wonen een nieuwe exploitant voor zijn vier ontmoetingscentra voor ouderen. „We hadden eigenlijk al de exploitatie van onze ontmoetingsruimten moeten stoppen, maar wij willen zo netjes en zorgvuldig mogelijk deze belangrijke functie overdragen aan een nieuwe partij”, zegt Kitty van der Linden, manager Wonen van corporatie WBO Wonen. „Dat gaan we nu niet met stoom en kokend water doen. Als het een keer volgend jaar wordt, is dat ook goed.”

De woningbouwverenigingen hopen ondertussen, dat hun kindje niet langzaam wegkwijnt. „Ik ben bang dat we over tien jaar constateren dat de eenzaamheid onder ouderen alleen maar is toegenomen”, zegt Van der Linden, „en dat we niet zo met deze voorzieningen niet hadden moeten omgaan.”