Volledig scherm
© Frans Nikkels

Nóg 4 lekkende leidingen AkzoNobel

HENGELO - Op basis van een steekproef concludeert AkzoNobel dat bij de 86 actieve boringen van het bedrijf geen lekkages optreden. Daarentegen blijkt uit ander onderzoek dat bij nog vier, oude inactieve boringen indicaties zijn dat daar wél lekkages zijn opgetreden.

AkzoNobel heeft een nieuw volledig en gedetailleerd historisch overzicht van lekkages gepubliceerd, beginnend in 1994. Niet alleen de lekkages in verticale leidingen zijn daarin opgenomen, ook die in horizontale leidingen. Het verschil is dat door verticale leidingen ook olie gaat en dat een eventuele vervuiling met olie dieper in de bodem optreedt.

Negen boringen
De huidige stand van zaken is nu dat uit onderzoeken blijkt dat er in totaal negen boringen zijn waar gelekt is. Het was al bekend dat bij vijf oude boringen lekkages waren opgetreden. In totaal heeft AkzoNobel 550 boorputten De negen lekkende pijpen, maken deel uit van dertien boringen die op basis van archiefonderzoek ‘verdacht’ waren. ,,Het onderzoek wordt voortgezet bij meerdere locaties. Voor deze negen putten zijn alle vereiste maatregelen genomen’’, aldus AkzoNobel.

'Representatieve steekproef'
De vijf onderzochte actieve zoutwinningsputten vormen een ‘representatieve steekproef’, zegt AkzoNobel. Ze zijn geselecteerd op basis van ouderdom, productiefase en geografische spreiding. De putten zijn aangelegd in 2010, 2011 en 2014, bevinden zich in verschillende productiefases en liggen in verschillende delen van het gebied, zowel Usseleres als Ganzebos. Tegen het eind van het jaar moeten bij circa tien andere actieve putten druktesten zijn uitgevoerd waarmee lekkages opgespoord kunnen worden.

Horizontale netwerk
Het gepubliceerde historisch overzicht omvat ook lekkages in het buitenterrein, in het zogenoemde horizontale netwerk, lekkages als gevolg van operationeel handelen, zoals de afgesloten slang van vorige week, en de lekkages in de fabriek zelf. Volgens AkzoNobel zijn alle 87 opgetreden lekkages in het horizontale leidingnet in alle gevallen hersteld zonder blijvende gevolgen voor grondwater en/of milieu.

2017
AkzoNobel heeft uitgesproken uiterlijk eind 2017 geen enkel incident meer te willen. ,,Lekkages zijn voor AkzoNobel volstrekt niet aanvaardbaar.” Het bedrijf staat sinds de zomervakantie onder verscherpt toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen vanwege de ontdekking van een olielekkage die al in de jaren tachtig optrad en een grote lekkage van brak water op 3 juli dit jaar.