Volledig scherm
© DG

Overijssel zet aanpak asbest op politieke agenda in Den Haag

ZWOLLE/DEN HAAG - Een voorstel uit de Overijsselse Staten om de aanpak van asbestdaken te verbeteren komt op de agenda van politiek Den Haag. Een recent aangenomen motie in Provinciale Staten om de inventarisatie van asbesthoudende daken makkelijker en goedkoper te maken moet ertoe leiden dat de vaste Kamercommissie en de minister van Sociale Zaken zich snel buigen over het Overijsselse idee.

Kern ervan is sneller en tegen lagere kosten de te saneren asbestdaken te inventariseren. Nu nog is bij elke sanering een inventarisatie van de volledige ruimte verplicht en moet de lengte, breedte en hoogte worden onderzocht. In plaats daarvan kan in vaak worden volstaan met een grondige analyse van alleen het asbesthoudende dak.

Besparing
"Er kan veel tijd en geld worden bespaard", zegt CDA-Statenlid Bouwien Rutten. "Dat is nodig ook, omdat we zeker in Overijssel nog een grote hoeveelheid aan vierkante meters asbestdak zullen moeten saneren.''