Volledig scherm
© Frans Nikkels

Promotie toerisme verdeelt regio Twente

ENSCHEDE - Om Twente als toeristisch A-merk te kunnen promoten in 2017 moet een bedrag van ruim drie ton op tafel komen. Maar de wijze hoe deze impuls moet worden gefinancierd zorgt voor verdeeldheid tussen de veertien gemeenten in de regio.

Hengelo, Almelo, Borne en Haaksbergen hebben vooralsnog moeite met het voorstel om 50 cent per inwoner te reserveren binnen de eigen begroting voor de gezamenlijke marketing en promotie van de Twentse recreatieve sector. Bij de tien andere gemeenten bestaat wel de bereidheid om een halve euro per inwoner voor de promotie uit te trekken. Nog voor de zomervakantie moet de wijze van financiering duidelijk zijn, als de verschillende gemeenteraden zich over de kwestie hebben uitgesproken.

Verscherpt toezicht
De bedenkingen bij Almelo en Haaksbergen hebben vooral te maken met de moeizame financiële situatie van deze twee gemeenten; beide staan momenteel onder verscherpt toezicht van de provincie Overijssel. Zowel Hengelo als Borne zou eerst willen bezien of het benodigde geld voor de promotie niet elders, binnen de begroting van het gemeentelijk samenwerkingsverband Regio Twente bijvoorbeeld, vandaan gehaald kan worden.

Noodzaak
De financiële bijdrage voor de toeristische promotie in 2017 is noodzakelijk omdat de laatste twee jaar de subsidie voor het inmiddels failliete Twents Bureau voor Toerisme fors was teruggeschroefd, naar ongeveer een halve ton. De Twentse gemeenten onderkennen de noodzaak van gezamenlijke promotie wel, zo benadrukt Hans van Agteren, wethouder in Enschede en binnen de Regio Twente portefeuillehouder toerisme en recreatie. „Vandaar het voorstel om toch weer geld voor de promotie vrij te maken. Maar hoe dat moet gebeuren, daar bestaan nog verschillende ideeën over.”