Volledig scherm
© Lenneke Lingmont

Provincie Overijssel jaagt schone energie aan

ENSCHEDE - Met alleen energiebesparing halen gemeenten milieudoelen niet. Ze moeten ruimte geven aan windturbines, zonneparken of biovergisters, aldus de provincie Overijssel.

Gemeenten proberen op vele manieren het milieu te sparen en het energieverbruik van inwoners en bedrijven omlaag te brengen. Daarvoor zijn energieloketten geopend en energiecoaches aangesteld. Maar met alleen energiebesparing halen gemeenten niet de gestelde doelstellingen, constateert Overijsselse gedeputeerde Erik Lievers. Ze ontkomen er niet aan het aandeel nieuwe, schone energie op te schroeven door ruimte vrij te maken voor biovergisters, windmolens en/of zonneparken.

Inzichtelijk maken
Om gemeenten daarvan te overtuigen, wil de provincie inzichtelijk maken hoe duurzaam een gemeente daadwerkelijk op dit moment is en welke stappen er nog gezet moeten worden om de taakstellingen te halen. “Als je dan als gemeente zegt geen windmolen te willen, is de vraag wat dan wel? Wil je dan zonneparken of meer biovergisters in je gemeente toelaten? Die discussie zullen we gaan voeren.”

Weerstand
Lievers reageert daarmee op de weerstand in Twente tegen de plaatsing van windturbines. “Je moet echter als gemeente op je grondgebied wat doen aan duurzame energieopwekking. En dat heeft nu eenmaal ruimtelijke consequenties. Waarbij gemeenten moeten beseffen dat in plaats van een windturbine een zonnepark met de omvang van vele voetbalvelden moet worden aangelegd voor dezelfde hoeveelheid stroom.”

Negen procent
Het aandeel nieuwe energie bedraagt op dit moment in Overijssel negen procent (8,8 Petajoule). Hiervan is tweederde opgewekt met biomassa en eenderde met wind en zon. De provinciale duurzaamheidsdoelstelling voor de komende jaren gaat uit van twintig procent schone energie-opwekking, aldus Lievers.

Zoekgebieden
Overijssel heeft eerder zoekgebieden aangegeven waar windmolens voor wat betreft onder andere windintensiteit en landschap het beste tot hun recht komen. Die plekken liggen vooral richting Hardenberg en Zwolle. Maar dit kaartje staat inmiddels ter discussie, zegt de D66-gedeputeerde van duurzaamheid en energie. “Omdat we merken dat het ook belemmerend kan werken voor initiatieven elders in de provincie.”