Volledig scherm
Opening van ontwerpatelier Stage53. Op de foto: Jan Gert Kamping, Sjon Reimink, Judith Tenhagen, Chayenne Josina Emot en Bas Timmer.

Stage 53 geopend: centrum voor modeontwerpers in Twente

ENSCHEDE - Stage 53 is zaterdag geopend aan de Walstraat in Enschede. Het is een centrum voor modeontwerpers dat ook stageplek­ken biedt voor fashionstudenten van het ROC van Twente.

Stage 53 biedt plaats aan vier ont­werpers. Zij kunnen gebruik ma­ken van apparatuur en worden be­geleid bij het opzetten van hun ei­gen bedrijf. Als tegenprestatie moeten zij stagiairs en studenten van het roc begeleiden.

Kledinglabel
Daarnaast gaat Stage 53 met een eigen, gelijk­namig kledinglabel de markt op. Met de productie daarvan wordt deze week begonnen. Het label be­staat onder meer uit bedrijfskle­ding. Daarmee duikt het Ensche­dese modeproject in het gat dat is ontstaan door de sluiting van gro­te producenten van bedrijfskle­ding zoals Kwintet KLM Kleding in Enschede.

Uitkeringsgerechtigen
Initiatiefnemer van Stage 53 is John Reimink van de stichting Comsocial, die initiatieven gaat opzetten op het terrein van de so­ciale economie. Want Comsocial wil niet alleen stageplekken voor het mbo bieden, maar daarnaast arbeidsplaatsen voor uitkeringsge­rechtigden creëren.Stage 53 is het eerste project van Comsocial. Bij het project zijn verder het ROC van Twente en het Regionaal Or­gaan Zelfstandigen (ROZ) betrok­ken. Niet met geld, maar wel met raad en daad.

Gebrek werk
Een initiatief als Stage 53 is vol­gens Reimink broodnodig in Twente. „Elk jaar levert het ROC veel modetalenten af, maar bij ge­brek aan werk vertrekt menigeen naar elders. Dat willen wij voorko­men door jong talent een plek te bieden en te begeleiden bij het op­zetten van een bedrijf.” Boven­dien verdwijnt ambachtelijk werk in de textiel steeds meer naar lage­lonenlanden. „Wij willen een deel van die werkgelegenheid te­rughalen, maar dan met een ande­re invulling: individueler en crea­tiever.” Het project kreeg een startsubsidie van de gemeente En­schede en de provincie Overijssel van in totaal 25.000 euro.

Tubantia gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement