Iedereen heeft recht van spreken, maar niet elke stem telt even zwaar

Luisteren naar de inwoners van de stad vergt nadenken over hoe keuzes gemaakt worden.

Meer luisteren naar de burgers van de stad! Een mooi uitgangspunt dat in menig programma na de gemeenteraadsverkiezingen is opgenomen. Maar hoe organiseren we dat in de praktijk en wie heeft het meeste ‘recht van spreken’ als de meningen van burgers verdeeld zijn?