Naar een rookvrije generatie: dat
vergt samenwerking én activisme

Zonder polderen wordt het lastig om resultaten te boeken in de strijd tegen het roken. Maar zonder activistische druk duurt het polderen onnodig lang.