Naar een rookvrije generatie: dat
vergt samenwerking én activisme

Zonder polderen wordt het lastig om resultaten te boeken in de strijd tegen het roken. Maar zonder activistische druk duurt het polderen onnodig lang.

Doorgaan met polderen of keihard de strijd aangaan? Dat was afgelopen week de keuze bij de Alliantie Nederland Rookvrij. De Alliantie zette de stichting Rookpreventie Jeugd van twee prominente longartsen uit de club, omdat ze te activistisch en confronterend te werk gaan. Steen des aanstoots was dat op de website van de stichting bezwaar werd gemaakt tegen de voorzitter van een groep deskundigen die in het kader van het Preventieakkoord Rookvrije Generatie oplossingen gaat bedenken om het roken verder terug te dringen. De voorzitter is commissaris bij KPMG, een bedrijf dat ook onderzoeken doet voor de tabaksindustrie.