Deze invloed heeft jouw smartphonegebruik op je kind

8 maart 2023

Misschien heb je ooit gehoord van het still-face experiment. Hierbij moest een moeder minuten lang uitdrukkingsloos naar haar baby staren. Het gevolg: een wanhopig huilende baby. Dit effect wordt nagebootst door het gebruik van smartphones. Hersenonderzoeker Marion van den Heuvel legt uit wat voor gevolgen het smartphone-gebruik van een ouder kan hebben op een baby in deze video van de Universiteit van Nederland.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media