Plastic- en afvalprobleem oplossen? Zo simpel is het

26 februari 2023

We hebben een afvalprobleem. En dan met name plastic. Overal in onze natuur vind je ons plastic afval terug: in de zee, in de natuur, in de lucht, in de grond... Gelukkig kunnen we ook hier makkelijk een kantelpunt realiseren. Het plastic verwerken en scheiden is onder andere zo moeilijk omdat ons plastic zoveel verschillende vormen en kleuren heeft. Als je daarin duidelijker één lijn trekt, dan kun je de scheiding van plastic veel makkelijker maken en het afvalprobleem deels oplossen.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media