Foto ter illustratie.
Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP

Basisscholen en kinderopvang begin juni weer helemaal open

UpdateDe basisscholen en de kinderopvang kunnen op 8 juni weer helemaal open. Dat bevestigt premier Rutte vanavond op de persconferentie. Op 2 juni gaat het voortgezet onderwijs weer open, zij het in beperkte vorm. Dat geldt ook voor het voortgezet speciaal onderwijs. 

Het besluit om de scholen weer te openen kan wel weer worden teruggedraaid als er indicaties zijn dat het aantal coronabesmettingen oploopt. Welke indicatoren daarvoor worden gebruikt - het aantal besmettingen, de druk op de intensive cares - is nog niet bekend.  Het ‘dashboard’ waarop het kabinet allerhande data over het virus wil combineren, moet daarbij helpen.

Het Outbreak Management Team, de belangrijkste adviseurs van het kabinet, heeft volgens bronnen rond het kabinet geadviseerd het basisonderwijs niet al op 2 juni volledig te heropenen maar daar nog een week mee te wachten. Zij willen de tijd nemen voor een goede monitoring van de effecten van de gedeeltelijke heropening van de basisscholen op 11 mei. 

Vijf dagen

Toen gingen de scholen met een halve bezetting weer open. Op 8 juni zouden alle kinderen weer vijf dagen per week naar school kunnen, als dat door de experts verantwoord wordt geacht. Wel moeten de docenten anderhalve meter afstand blijven houden en blijven de hygiënevoorschriften van het RIVM van kracht. 

In de week van 1 juni beslist het kabinet of de basisscholen echt volledig open mogen. Veel schoolbesturen zien dat op dit moment wel zitten. ,,De heropening van scholen is goed verlopen, dat is een groot compliment aan de sector waard", aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. De komende weken praten de schoolbesturen verder over hoe ze de volledige heropening gaan aanpakken. 

Goed nieuws

Dat alle leerlingen vanaf 8 juni weer naar de basisschool mogen, vindt CNV Onderwijs goed nieuws. ,,Maar het moet wel praktisch uitvoerbaar zijn”, stelt voorzitter Jan de Vries. Want 49 procent van het onderwijspersoneel wil liever niet dat de scholen voor de zomervakantie volledig open gaan, zo blijkt uit een peiling onder bijna zevenduizend leden. Schoolleiders zijn iets positiever; van hen wil 55 procent wél helemaal open. 

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat het kabinet eerst goed moet weten wat de consequenties zijn van de huidige, gedeeltelijke heropening. ,,Het is voor iedereen spannend om te zien wat dit betekent voor de verspreiding van het virus", zegt voorzitter Eugenie Stolk. De bond gaat de komende dagen peilen wat de leden van dit kabinetsbesluit vinden. 

Voortgezet onderwijs

Het kabinet laat de invulling van de lessen in het voortgezet onderwijs aan de scholen, maar een harde vereiste is dat álle leerlingen op een bepaalde tijd les moeten krijgen op school. ,,Het is echt de bedoeling dat scholen alle leerlingen fysiek lesgeven en het niet beperken tot een mentoruurtje en wat toetsen", aldus premier Rutte tijdens de persconferentie. Veel van de scholen in het voortgezet onderwijs hebben echter al aangekondigd dat ze dat alleen doen met onlinelessen of alleen bepaalde leerjaren naar school laten komen. 

Sectororganisatie VO-raad is blij dat de middelbare scholen weer gedeeltelijk open mogen, maar realiseert zich dat het een flinke kluif is om de 1,5 meterregel te hanteren. Bovendien ziet de organisatie dat het lastig is om onderwijs op school en op afstand te verzorgen. 

Leerlingen worden opgeroepen om vooral lopend of met de fiets naar school te komen, zodat het openbaar vervoer niet te zwaar belast raakt. Voor jongeren die verder weg wonen, wordt ‘speciaal vervoer’ geregeld. 

Voortgezet speciaal onderwijs

Ook het voortgezet speciaal onderwijs (vso) mag vanaf 2 juni volledig open, maar moet wel de 1,5 meterregel naleven. Rutte beseft dat daardoor mogelijk niet alle leerlingen een volledige schoolweek kunnen komen of vanwege medische redenen thuis moeten blijven. 

Overigens verdwijnt met al deze nieuwe maatregelen ook de noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen. De buitenschoolse opvang (bso) gaat weer regulier open en ouders gaan daarmee weer gewoon een eigen bijdrage voor de opvang betalen. 

Brancheorganisatie Kinderopvang is tevreden met de nieuwe maatregelen. Kinderdagverblijven zagen vorige week al het liefst dat de basisscholen als vanouds open zouden gaan. Zij worstelen nu met wisselende openingstijden van scholen, waardoor niet alle kinderen op de gewenste tijden bso kunnen krijgen. ,,En we bieden jongeren op de bso graag aan om mee te denken over hoe we met de 1,5 meterregels kunnen omgaan. We zijn erg blij dat de premier hen rechtstreeks aansprak", zegt een woordvoerder. 

Tijdens de persconferentie sprak Rutte jongeren expliciet toe. ,,Niemand weet precies hoe ons land eruit gaat zien. Het is belangrijk dat jullie meedenken, want het gaat om jullie toekomst. Ik daag jullie uit: kom met ideeën, lever kritiek. Liefst opbouwend natuurlijk.” Ook riep hij organisaties die met jongeren werken op om hen te betrekken bij het maken van plannen voor de omgang met corona. 

Mbo en hoger onderwijs

Studenten van mbo-scholen, hogescholen en universiteiten mogen vanaf 15 juni voor het eerst weer fysiek naar hun onderwijsinstelling toe. Het mbo en hoger onderwijs mogen open voor praktijklessen en toetsen. Wel moeten de onderwijsinstellingen ervoor zorgen dat studenten buiten de spits kunnen reizen. 

De studenten zijn blij met dit voorzichtige begin. ,,Voor studenten is het belangrijk dat studievertraging zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit is een langverwachte ontwikkeling die daarbij gaat helpen”, reageert Kees Gillesse, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). 

MBO Raad: schooljaar zo goed mogelijk afsluiten
De periode dat het middelbaar beroepsonderwijs dit schooljaar nog beperkt les mag geven op locatie is niet lang. Maar daar willen de scholen wel goed gebruik van maken, stelt Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad. ,,Hiermee kunnen we studenten nog beter in staat stellen het schooljaar zo goed mogelijk af te sluiten.”

Het mbo mag vanaf 15 juni weer beperkt praktijkonderwijs geven op locatie. ,,Voor de scholen betekent dit een volgende stap in de verruiming van de mogelijkheden. We konden al examinering op locatie organiseren en vingen groepjes studenten op die geen andere opties voor het volgen van onderwijs hebben”, zegt Van Hout.

,,De komende periode wordt nog wel spannend”, aldus de voorzitter. ,,We weten nog niet goed wat de uiteindelijke effecten van de afgelopen periode op het leerproces van studenten en de organisatieontwikkeling van scholen zullen zijn.”

Doordat de scholen zich aan de 1,5 meterregel moeten houden, kan niet iedereen tegelijk aanwezig zijn. ,,We gaan nu uit van een percentage van 20 procent van de studenten en medewerkers die op locatie aanwezig mogen zijn. Dat getal is belangrijk vanwege de richtlijnen van het RIVM. Maar ook om te grote belasting van het openbaar vervoer te voorkomen”, zegt Van Hout. Hij hoopt dat het percentage na de zomervakantie verhoogd kan worden.

Bekijk hieronder onze video's over de coronacrisis: