Volledig scherm
Momenteel wordt aandacht gevraagd voor mensen met dementie in een tv-commercial © Samen dementievriendelijk

Kabinet steunt extra onderzoek naar dementie

Het kabinet wil vanaf 2021 tot 2030 een nationale dementiestrategie neerzetten. De belangrijkste pijler: meer onderzoek naar mogelijkheden voor preventie, genezing en behandeling van de ziekte van Alzheimer. 

Voor dementieonderzoek, nationaal en internationaal, stelt het ministerie van Volksgezondheid nu 8 miljoen euro per jaar beschikbaar, schrijft zorgminister De Jonge dinsdagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer.  

De Jonge: ,,Mijn ambitie is om in de nieuwe dementiestrategie stapsgewijs tot een verdubbeling van deze middelen te komen. Op dit moment doet zich voor Nederlandse onderzoekers een kans voor om deel te nemen aan baanbrekend onderzoek naar mogelijkheden om het risico op dementie te verminderen. Ik ga bezien of het mogelijk is om hiervoor binnen mijn eigen begroting extra middelen beschikbaar te stellen.”

Veel behoefte aan kennis

Quote

Op dit moment doet zich voor Nederland­se onderzoe­kers een kans voor om deel te nemen aan baanbre­kend onderzoek

Minister De Jonge (Volksgezondheid)

Er is nog veel behoefte aan kennis over dementie, constateert het kabinet. Vooral over jonge mensen met dementie en erfelijke vormen van de progressieve ziekte. Maar zeker ook over vermindering van het risico op de ziekte van Alzheimer, behandeling en genezing.

Verder streeft de bewindsman ernaar dat mensen met dementie en hun naasten blijven meedoen in de samenleving, dat de ondersteuning en zorg voor mensen met de ziekte van Alzheimer en hun mantelzorgers verbetert en dat Nederland een sterkere rol gaat spelen in de wereldwijde aanpak van dementie.

In Nederland zijn op dit moment ongeveer 265.000 mensen met dementie. De huidige prognose is dat dit aantal stijgt tot ongeveer 420.000 in 2030. Dementie ontwikkelt zich daarmee tot de belangrijkste doodsoorzaak.

De uitwerking van de nationale dementiestrategie 2021-2030 gaat in het voorjaar van 2020 naar de Kamer.