Minister Hugo De Jonge was begin deze maand op bezoek bij De Hoenderloo Groep.
Volledig scherm
Minister Hugo De Jonge was begin deze maand op bezoek bij De Hoenderloo Groep. © Kevin Hagens

Kamer: Kabinet moet zich inzetten voor doorstart Hoenderloo Groep

UpdateHet kabinet moet, samen met initiatiefnemers, een maximale poging doen om een doorstart van de noodlijdende jeugdzorg-instelling De Hoenderloo Groep mogelijk te maken. Dat wil een ruime Kamermeerderheid, bleek vanmiddag tijdens een voortgezet debat over de jeugdzorg.

In een motie – ondertekend door SP, VVD, PVV, SGP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en D66 – staat: ,,De Kamer verzoekt de regering om, met gemeenten en instelling, zich maximaal in te zetten om met de initiatiefnemers te verkennen of een doorstart van De Hoenderloo Groep mogelijk is.’’ Vóór het voorjaarsreces moet duidelijk zijn wat de resultaten van deze inzet zijn.

Begin december werd duidelijk dat het bestuur van moederorganisatie Pluryn de deuren van de Hoenderloo Groep binnen een jaar wil sluiten, maar liefst al in augustus. Het overgenomen onderdeel is volgens minister De Jonge (Volksgezondheid) al jaren een financiële ‘bleeder’: Hoenderloo Groep brengt zo’n 10 procent van de omzet binnen van de totale groep, maar is verantwoordelijk voor een derde van het verlies.

Beste beentje voor

Meerdere Kamerleden stellen dat minister De Jonge namens het kabinet zijn beste beentje moet voorzetten om De Hoenderloo Groep te redden, en nu te veel naar de pijpen danst van het bestuur van Pluryn. Daarnaast ligt er inmiddels een concept-voorstel om een doorstart mogelijk te maken van het onderdeel, zij het in afgeslankte vorm. 

Volgens de bewindsman kan voor de 160 kinderen met complexe jeugdzorg die nu nog lopen bij de Hoenderloo Groep, een oplossing worden gevonden. Het merendeel van de jongeren zal tijdens de afbouw de komende maanden – richting einde schooljaar – door natuurlijk verloop weer zelfstandig of met hulp elders verdergaan met hun leven.

Over het lot van de overige kinderen, enkele tientallen, dient al in februari duidelijkheid te komen voor ouders en de kinderen zelf. Minister De Jonge heeft daarover gezegd: ,,De inspectie ziet er op mijn verzoek op toe dat er geen kind tussen wal en schip valt.’’

Continuïteit van zorg

Minister De Jonge tegen de Kamer in reactie op de motie: ,,Mijn inzet is: alles gericht op continuïteit van zorg. De recente discussie heeft zich echter toegespitst op een doorstart. U heeft mij nu ook een opdracht gegeven daarnaar te kijken en daar zal ik me toe verhouden.”

De bewindsman tikte vanmiddag in het debat ook nog het bestuur van Pluryn op de vingers, omdat de moederorganisatie in een verklaring (zie kader hieronder) het concept-plan voor een doorstart alweer heeft afgeschoten als ‘niet realistisch’. Volgens De Jonge, die daardoor ‘onaangenaam verrast’ was, moet het bestuur echter de wensen van de politiek, serieus kijken naar een doorstart, onverkort volgen. 

Onderwerp: Pluryn statement doorstartplan

Geachte relatie,

Een paar weken geleden hebben we bekend gemaakt dat wij na een moeilijke en zorgvuldige afweging tot de onvermijdelijke conclusie zijn gekomen dat we onze locatie Hoenderloo (inclusief Deelen) in de loop van 2020 moeten sluiten als locatie voor open jeugdzorg en gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus). Voor het grootste deel van de 160 jongeren die nu op de locatie verblijven, vinden we binnen Pluryn een oplossing voor vervolgzorg. Voor de ongeveer 20 tot 30 jongeren voor wie dat complex is, hebben we de tijd om samen met gemeenten een plek buiten Pluryn te vinden. Daarnaast wil Pluryn een bijdrage leveren aan structurele oplossingen op de langere termijn, in het kader van de maatschappelijke opgave die wij met de transformatie hebben gekregen.

We begrijpen heel goed dat sluiting van de locatie ingrijpend nieuws is voor jongeren, hun familie/verwanten, onze medewerkers en iedereen die verder betrokken is bij de jeugdzorg op locatie Hoenderloo. Maar we laten geen kind tussen wal en schip vallen.

Doorstartplan niet realistisch

We waarderen het dat personen en partijen willen meedenken over locatie Hoenderloo en de verbetering van de jeugdzorg. Diverse personen en partijen dringen aan op een doorstart. Een stichting in oprichting heeft een doorstartplan opgesteld, dat wij via het ministerie hebben moeten ontvangen. Pluryn heeft de mogelijkheden van een doorstart al eerder uitvoerig bestudeerd en die bleken financieel niet haalbaar. Het doorstartplan van de stichting lijkt sterk op een plan dat Pluryn eerder zelf ontwikkelde. Het plan van de stichting bevat geen wezenlijke nieuwe componenten en kent een uiterst summiere en niet realistische financiële onderbouwing. Er heeft bij de voorbereiding ervan geen overleg plaatsgevonden met belanghebbenden, zoals inspectie Gezondheidzorg en Jeugd en Inspectie Onderwijs en gemeenten. Het plan is onze ogen helaas niet realiseerbaar. Desalniettemin laten we het plan voor de zorgvuldigheid extern toetsen door PWC.

Achtergrond

Verkenning van mogelijke opties

De realiteit is dat de locatie Hoenderloo (inclusief Deelen) technisch failliet is en tot nu toe alleen dankzij financiële steun vanuit Pluryn kon blijven voortbestaan. Bovendien is de zorg die er geboden wordt onder de maat. De verbeterplannen van de afgelopen jaren hebben helaas onvoldoende resultaat gehad. Die situatie kan niet langer blijven duren. We hebben verschillende mogelijke scenario’s onderzocht, maar die bleken niet haalbaar te zijn. Dat was ook de mening van deskundigen en belanghebbenden die we hebben geraadpleegd.

Cliënten

De zorg voor de 160 jongeren die nu op locatie Hoenderloo verblijven, is maatwerk. Het merendeel van die jongeren stroomt in lijn met hun behandeltraject het komend jaar geleidelijk door naar passende opvang in hun regio, naar passende andere voorzieningen zoals gezinswonen, naar specialistische behandelcentra van Pluryn of naar een andere zorgaanbieder. Voor 20 tot 30 jongeren zal nog een passende plek moeten worden gevonden. We gaan met elke jongere en familie/verwanten individueel in gesprek om te komen tot een maatwerkoplossing.

Jongeren die nieuw worden aangemeld voor jeugdzorg en JeugdzorgPlus bij de locatie Hoenderloo krijgen zoveel mogelijk zorg en ondersteuning in de eigen regio, ambulante zorg of zorg en ondersteuning vanuit andere Plurynlocaties. Ook dat gebeurt in overleg met ouders en gemeenten.

Medewerkers

We garanderen continuïteit van werk aan alle zorg- en onderwijsmedewerkers van de locatie Hoenderloo. Pluryn begeleidt medewerkers van werk naar werk, van baan naar baan, volgens het afgesproken sociaal plan. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft Pluryn iedere zorgprofessional hard nodig.

Met vriendelijke groet,

Karel Verweij

voorzitter Raad van Bestuur