Volledig scherm
Het Mauritshuis met het Torentje (rechts).

Kritische reacties op regeerakkoord

updateHet kabinet Rutte III staat - onder het motto 'Vertrouwen in de toekomst’ - te trappelen om te beginnen, maar dat vertrouwen blijkt onder maatschappelijke organisaties niet héél groot. Van studenten, vakbonden tot ouderenorganisaties: ze reageren kritisch en teleurgesteld.

Ouderenorganisaties 

Zo noemt de ouderenorganisatie ANBO het regeerakkoord ‘soep zonder ballen’. ,,We hebben ruim 200 dagen moeten wachten op een som van plussen en minnen, die uiteindelijk slecht uitpakt voor de AOW’ers, mensen met een afbetaald huis en mensen met veel zorgkosten." Ook KBO-PCOB vindt het ‘jammer dat het regeerakkoord beter uitpakt voor werkenden dan voor gepensioneerden. We zijn bezorgd over de gevolgen van het afschaffen van de Wet-Hillen voor de oudere huizenbezitters en het afschaffen van de doorsneesystematiek bij pensioenen."

Vakbonden 

CNV reageert ontevreden: ,,Het motto van dit kabinet is vertrouwen in de toekomst, maar de onzekerheid voor middengroepen dreigt de komende jaren verder toe te nemen. Het regeerakkoord spreekt van een 'nieuwe balans tussen vast en flex', maar de fundamentele onzekerheid, waar met name middengroepen steeds meer onder lijden, verandert niet wezenlijk met deze plannen. In plaats van eerder een vast contract kunnen mensen makkelijker ontslagen worden. Voor de zzp'ers blijft gelden dat ze nog altijd met elkaar moeten concurreren met het risico dat ze van de ladder vallen. We zien weliswaar ook een aantal plussen voor werknemers, maar de trend van de groeiende onzekerheid op de arbeidsmarkt wordt niet gekeerd met dit regeerakkoord. Dat moet en kan anders.''

Ook Vakbond De Unie vindt dat dit kabinet alleen maar werk maakt van het later aannemen van werknemers, makkelijker ontslag en zo goedkoop mogelijk vertrek. ,,Er wordt niet gewerkt aan een echte scholingsagenda en de banen van 2030. Over vast en flex en zzp is geen keuze gemaakt. Werkenden blijven in onzekerheid. Het is gewoon een werkgeverskabinet.”

FNV reageert strijdvaardig op het nieuwe regeerakkoord. ,,Door de keuzes die deze regering maakt, wordt het dagelijkse leven van mensen duurder, terwijl de aandeelhouders in de watten worden gelegd. De vennootschapsbelasting gaat omlaag, de btw voor eten en drinken, water, boeken, kunst en horeca gaat omhoog. Dit betekent dat door deze maatregelen het gewone dagelijkse leven van mensen duurder wordt. Als de nieuwe regering deze maatregelen zo doorzet, volgt er onrust."

Studentenclubs 

De studenten zijn vooral teleurgesteld dat de basisbeurs niet terugkomt. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb): ,,Hiermee breken CDA en ChristenUnie hun eerdere verkiezingsbelofte over de terugkeer van de basisbeurs. Wij kunnen ons voorstellen dat studenten die op deze partijen gestemd hebben, zich bekocht voelen. Uit alle onderzoeken blijkt dat er sinds de invoering van het leenstelsel minder studenten zijn gaan studeren vanwege leenangst.”

Belangenpartijen woningmarkt

De Woonbond ziet het somber in voor de huurders. ,,In plaats van de hoognodige huurverlaging zorgt dit regeerakkoord er voor dat de koopkracht van veel huurders achteruit gaat. Door deze maatregelen wordt de betaalbaarheid van het huren slechter en holt de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen verder achteruit. Bovendien wordt veel te weinig gedaan aan verduurzaming en het aanpakken van de woningnood."

Ook Vereniging Eigen Huis, de partij die de belangen behartigt van woningeigenaren, reageert kritisch. ,,Uit het regeerakkoord spreekt geen grote maatschappelijke en economische betekenis van het eigen woningbezit. We zien vooral een gecontroleerde afbouw van bestaande regelingen waarbij eerder gedane beloftes worden geschonden. Dat wringt, omdat het eigen huis maatschappelijk wordt beschouwd als een belangrijke pijler voor de oude dag, voor het pensioen. Het vertrouwen in het eigen huis als pensioenvoorziening wordt hiermee ondermijnd. 

Transportsector

De branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) geeft het akkoord ook een negatieve beoordeling, door de kilometerheffing. Het wil op korte termijn in overleg treden met het kabinet over de maatregel waarin kilometerheffing voor het vrachtverkeer wordt aangekondigd. ,,De uitwerking van deze maatregel is voor TLN nog zeer onduidelijk. Zoals TLN het regeerakkoord nu leest, kan er alleen geconcludeerd worden dat er sprake is van lastenverzwaring voor de transportsector. We verwachten dat dit nauwelijks effect heeft op duurzaamheid en filebestrijding."

Vluchtelingenwerk

De plannen van het nieuwe kabinet voor migratie en integratie zijn 'spijkerhard', zegt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk in een reactie. ,,Dit akkoord ademt één en al afweren en uitsluiten. Het nieuwe kabinet heeft vertrouwen in de toekomst, maar dit regeerakkoord biedt vluchtelingen geen vertrouwen in hún toekomst."