Volledig scherm
Een gebouw van Rijkswaterstaat in Utrecht © ROBIN UTRECHT

Medewerker Rijkswaterstaat fraudeert voor 1,7 miljoen euro

Een medewerker van Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wordt verdacht van fraude. Daarmee is een bedrag gemoeid van in ieder geval 1,7 miljoen euro.

,,Eind januari is een ernstig integriteitsincident aan het licht gekomen binnen mijn ministerie”, schrijft minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. ,,Het incident heeft betrekking op een medewerker van Rijkswaterstaat die wordt verdacht van fraude. Naar het zich nu laat aanzien heeft deze medewerker vanaf 2014 valse facturen ingediend."

De betrokken medewerker is meteen op non-actief gesteld en Rijkswaterstaat heeft aangifte gedaan bij de politie. De politie is daarop ‘met prioriteit’ gestart met haar onderzoek. Ook Rijkswaterstaat zelf is gestart met een onderzoek naar de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren. 

Onderste steen boven

Van Nieuwenhuizen: ,,Bij ernstige verdenkingen als deze moet de onderste steen immers boven komen en moeten maatregelen worden genomen die ervoor zorgen dat dergelijke acties in de toekomst worden uitgebannen."

De resultaten van dit onderzoek zullen terechtkomen in een feitenrapport. Dit zal ook de basis vormen voor eventuele verdere disciplinaire maatregelen tegen de betrokken medewerker, meldt de bewindsvrouw. Ook wordt extern onderzoek gedaan naar het financieel-administratief proces.

De minister laat tenslotte weten dat ze de zaak ‘zeer hoog opneemt‘. 

Quote

Eind januari is een ernstig integri­teits­in­ci­dent aan het licht gekomen binnen mijn ministerie

Minister Van Nieuwenhuizen