Volledig scherm
Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs © ANP

Minister: Handhaven eindexamencijfers VMBO Maastricht niet uitgesloten

videoHet is niet uitgesloten dat de eindexamencijfers die leerlingen voor het centraal examen op het VMBO Maastricht hebben gehaald toch worden gehandhaafd. Dat zegt verantwoordelijk minister Slob (Onderwijs) vanmorgen. 

Slob benadrukt wel dat er per leerling moet worden gekeken wat er nog moet gebeuren om aan de eisen voor het diploma te voldoen. Ook wordt momenteel gekeken of de cijfers van de centrale examens 'rechtmatig' tot stand zijn gekomen. 

De minister kan naar eigen zeggen geen 'generieke uitspraken' doen, omdat de tekortkomingen in de schoolexamens per leerling verschillen. Maatwerk is nodig, benadrukt hij, maar zijn inzet is om 'zo veel mogelijk voorkomen dat leerlingen het jaar over moeten doen'.

Een van de mogelijkheden is dat de leerlingen een aantal onderdelen in het derde tijdsvak inhalen. Ook wordt gekeken of ze later nog staatsexamen kunnen doen, of dat ze alvast aan de vervolgstudie kunnen kunnen beginnen en later tekortkomingen kunnen inhalen.

Slob zegt verder mogelijk gebruik te maken van de zogeheten hardheidsclausule, waarmee hij kan afwijken van wetgeving als burgers ergens onredelijk door worden benadeeld. 

Petitie

Een petitie die de minister oproept de leerlingen op de Zuid-Limburgse school alsnog hun diploma te geven is al meer dan tienduizend keer ondertekend. De leerlingen zijn volgens de ondertekenaars het slachtoffer geworden van een school die 'ernstig heeft gefaald'.

Volgens de ondertekenaars is een examen niet bedoeld om te controleren of de school alle verplichtingen is nagekomen, maar om te toetsen of de leerling de lesstof beheerst. Om die reden moet de minister het diploma toekennen, zodat iedereen verder kan, vinden zij.

Maar dat is niet mogelijk, stelt Slob. Zo toetst het centraal examen Nederlands - een vak waar veel problemen zijn geconstateerd - de leesvaardigheid, en het schoolexamen schrijf- en luistervaardigheid. ,,Dat zijn verschillende dingen." Het diploma moet de waarde hebben waar het voor staat, benadrukt hij. 

Slob hoopt woensdag meer duidelijkheid te kunnen geven.

Fouten

354 eindexamens van Maastrichtse vmbo-leerlingen zijn afgekeurd vanwege gemaakte fouten door de scholen. Beide scholen hebben 'onverantwoord gehandeld', aldus Slob in een brief aan de Kamer vrijdag. Zo zijn de examens niet of onjuist afgenomen en zijn er fouten gemaakt in de registratie. Er ontbraken cijfers voor meerdere toetsen en andere onderdelen. Ook kregen leerlingen voor sommige onderdelen het cijfer 1, zonder dat de school dat meldde en onderbouwde.

De examens werden daarop ongeldig verklaard, waardoor de gedupeerde leerlingen van het Sint-Maartenscollege en het PortaMosana College hun examen waarschijnlijk over zullen moeten doen. 

Slob wil op de school een externe examencommissie; de huidige wordt uit haar functie ontheven. Ook moet er een externe bestuurder komen, die de verantwoordelijkheid krijgt over de afwikkeling van de zaak, zodat dit goed gebeurt, stelt de minister.

Bekijk hieronder de video van gedupeerde leerlingen die voor hun school demonstreren: